Zajímavé...

Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka

P. Jerzy Popieluszko, volné dílo, wikimedia Francois Audelan, 56 letý Francouz, umíral na zřídkavou formu leukémie. Když už byl v komatu, manželka mu objednala rakev a vyřídila formálnosti ohledně pohřbu. Ale přičiněním blahoslaveného Jerzyho Popieluszka se udál zázrak.

Z důvodu nadpřirozeného uzdravení umírajícího muže 20. září 2014 se v Créteil u Paříže započal proces zkoumání zázraku přispěním bl. Jerzyho Popieluszka. Tím se jeho kanonizace stala ještě více reálnou. To znamená, že pokud v této francouzské diecézi tento zázrak bude uznán a následně vatikánská Kongregace pro kult světců po důkladném zkoumání potvrdí zázrak, bude polsky mučedník prohlášen za svatého - říká polský kněz prof. Jósef Naumowicz z UKSW ve Varšavě, notář procesu kanonizace a člen tribunálu, který bude ve Francii nyní vyslýchat svědky.

Vše začalo v roce 2001, kdy Francois Audelan onemocněl. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou formu leukémie kostí v netypické formě a od začátku mu nedávali velké šance na přežití. Pro něj to byl šok; byl ještě poměrně mladý, dobře zaměstnaný, s milující manželkou a třemi nezaopatřenými dcerkami. Tak moc chtěl žít! Léčil se u nejlepších hematologů, profesorů světového formátu. Dlouhé pobyty v nemocnici, užívání chemoterapii, podpůrné léčby prodlužující život nepřinesly žádané ovoce uzdravení. Po deseti letech jeho organismus celkově selhal. Francois upadl do kómatu. Převezli ho tehdy na oddělení paliativní péče, kde leží pacienti v terminálním - konečném - stádiu. Všechny dostupné léčebné prostředky pomoci byly vyčerpány.

U nepřítomného manžela setrvávala jeho žena. Rozhodla se přivolat manželovi kněze, aby mu udělil svátost pomazání nemocných. Oba byli praktikujícimi křesťany, kteří prošli formací společenství Chemin Neuf. Lékaři jí oznámili, že nastal čas agónie a že její manžel umírá. Navrhli jí, že by už mohla připravit pohřební formality. "Vybrala jsem ještě i rakev. Dubovou, neboť Francois miluje duby," dodává. "V domě jsem začala dělat pořádek v jeho věcech. Roztrhala jsem na kousky dopisy, které jsem mu kdysi psala. Už nebude mít příležitost je číst - myslela jsem si. Ale také jsem cítila vnitřní klid. Neplakala jsem, nepanikařila.

Do tohoto okamžiku byla situace podobná mnohým jiným osudům nemocných a trpících lidí po celém světě. Ale v životě Francoise přesto nastal zvrat. Vše, co se podařilo později, není však otázkou náhody. Je to spíše o tom, že Někdo výrazně přepsal životní scénář tohoto muže.

Další hrdinové tohoto příběhu také bydlí ve Francii. Rozálie, polská řádová sestra z Kongregace sester sv. Michaela Archanděla pracuje v nemocnici v Créteil a doprovází nemocné na jejich těžké cestě. To ona přinášela eucharistii manželce Francoise, která sedávala u nemocničního lůžka svého muže na paliativní oddělení.

Bernard Brien, 65 letý francouzský kněz, byl toho času jen pár měsíců po vysvěcení. Předtím - 40 let nechodil do kostela, dvakrát ženatý a rozvedený. V roce 2003 prožil navrácení a poté vstoupil do kněžského semianáře. Vysvěcen byl v dubnu 2012 a v červenci cestoval do Polska, kde navštívil hrob bl. Jerzyho Popieluszka ve Varšavě. Byl naprosto fascinován tímto mučedníkem. U jeho hrobě poznal, že se narodil přesně v ten samý den, měsíc i rok jako on sám - 14. září 1947. Tak silně ho oslovila postava blahoslaveného, že od té chvíle se už nerozloučil s jeho obrázky a relikviemi; stále je nosil s sebou. "Obyčejně mám s sebou spoustu těchto obrázků, abych je rozdával lidem" říká.

Oba, sestra Rozálie i kněz Bernard, si velmi dobře pamatují na ten pátek 14. září 2012, jako by to bylo dnes.

Podle lékařských prognóz to měly být poslední hodiny Francoisova života. "Připomněla jsem jeho manželce, aby přivolala kněze ke svému muži", vzpomíná sestra. "Oznámila mi, že její manžel už přijal svátosti, když byl ještě při vědomí a že už je připraven na smrt; navíc nechce, aby kněz přišel speciálně jen kvůli němu. Kromě toho jsem pocítila vnitřní potřebu, aby kněz přece jen přišel", pokračuje sestra. Okolnosti se ale staly tak, že na tom oddělení opodál umírala jiná pacientka. Rodina k ní přivolala kněze, aby ji pomazal. Ještě jednou jsem tedy šla k manželce umírajícího a řekla jí, že kněz je tady nedaleko. Ona souhlasila, aby přišel a pomodlil se.

Bylo právě krátce před 15-tou hodinou, když se u lůžka umírajícího zastavil kněz Bernard. V přítomnosti jeho manželky i řeholní sestřičky se začal modlit nad nemocným. Sáhl po obrázku bl. Jerzyho, jehož vyobrazení měl všude. Tehdy si vzpomněl, že je to také den výročí narození blahoslaveného. Položil jeho obrázek i s relikviemi na postel umírajícího a začal mluvit: "Drahý Jerzy, dnes, 14. září máš narozeniny. Pokud můžeš něco udělat, udělej to dnes. Do toho, pomoz!" Pak se ještě pomodlil vlastními slovy a vyzval manželku pacienta i řeholní sestru pomodlit se modlitbu o kanonizaci bl. Jerzyho. "To vše se dělo spontánně, předtím jsem to neplánoval, až při tomto nemocném jsem si uvědomil, že je výročí tohoto blahoslaveného, když jsem hledal nějakou vhodnou modlitbu" vzpomíná kněz Bernard.

Když kněz i řádová sestra vyšli a manželé zůstali sami, stalo na něco nepředvídané. "Francois otevřel oči a zeptal se: Kde to jsem?", říká jeho žena. "Pak vstal jako kdyby nic a vlastní silou chtěl jít na toaletu, ale aparatura pod jejíž byl kontrolou, mu to nedovolila. Myslela jsem si, že je to chvilkové polepšení před brzkým koncem ".

V té době ani kněz Bernard a ani sestra Rozálie nevěděli, co se odehrálo po jejich odchodu. Následujícího dne, v sobotu ráno, řeholnice pocítila jakýsi vnitřní rozkaz, aby přinesla eucharistii Francoisovi do pokoje. "Nevím proč. Věděla jsem, že Francois není při vědomí a že jeho žena nebude na pokoji, protože v to ráno měla vyřídit všechny pohřební přípravy, sama jsem měla v ten den hodně práce", vysvětluje. "Ale přece mě něco nutilo, abych šla."

Dorazila do nemocnice. Nejprve vešla do nemocniční kaple vzít Nejsvětější svátost, ale jen tak instinktivně, neboť ani nevěděla, komu ji podá. Šla rovnou do pokoje Francoise. "Otevřela jsem dveře a dívám se..., prázdná postel!" Vzpomíná. Pomyslela si, že určitě muž v noci zemřel. Ale dveře na toaletu byly pootevřené a zaslechla téct vodu proudem. "Zakřičela jsem: Jsi to ty, Francois?" "Ano, sestro! Prosím přijďte za 20 minut, až se oholím a umyji, pak přijmu Eucharistii ".

Řeholnice nevěřila vlastním uším. Udivená a šokovaná vběhla do doktorského oddělení a ptala se tam, jestli Francois ještě žije, jestli jí to on odpověděl. Neboť z medicínského pohledu neměl šanci na uzdravení.

Když se sestra Rozálie vrátila, Francois Audelan byl již přichystaný a oholený, jak předtím řekl. Hned se spolu pomodlili. Přijal sv. přijímání. "Takhle se to celé začalo!", říká sestra Rozálie s úsměvem na tváři. "Vidíme, že ne my, ale Pán Bůh dělá své na přímluvu svých svatých", dodává.

Jak ukázalo lékařské bádání, v Francoiseově organismu už není ani stopy po náznaku leukémie. "Úplný zvrat nemoci", tvrdí lékaři; tedy kompletní ustoupení dlouhotrvající leukémie kostní dřeně. To se událo náhle po modlitbě kněze Bernarda o přímluvu blahoslaveného kněze Jerzyho Popieluszka v pátek 14. září 2012 o výročí narozenin tohoto mučedníka.

Toto zázračné uzdravení bylo vybráno a v tomto čase zkoumáno v procesu svatořečení tohoto polského kněze. Děje se to tak vždy, protože - aby se někdo stal svatým, musí se zázrak odehrát na jeho přímluvu až po beatifikaci.

Milena Kindziuk
Zdroj: niedzela nr 38, 21 września 2014

Krátká videa:

Pogrzeb Popiełuszki - unikalny film
http://www.youtube.com/watch?v=lH0l48tTOFg

Ostatnie kazanie ks. Jerzego Popiełuszki
http://www.youtube.com/watch?v=KxdhkLJ7eIE

Jestem gotowy na wszystko - ks. Jerzy Popiełuszko
http://www.youtube.com/watch?v=hbjvOj0Yyxw


Převzato z www.magnificat.sk, článek (soubor článků) z 3. 10. 2014 s názvem Aktuálne: Posolstvo Kráľovnej pokoja: Milujte sa navzájom! Zázrak na príhovor Jerzyho Popieluszka, KINO-zrušili ho: Sloboda je v nás naleznete zde.

Starší článek:

... a jedinými nekrvavými místy byly tváře, po nichž stékaly slzy..

http://fatym.com/view.php?nazevclanku=a-jedinymi-nekrvavymi-misty-byly-tvare-po-nichz-stekaly-slzy&cisloclanku=2013110174


@@@


Polské stránky s životopisem
ks. Jerzy Popiełuszko - biografia

P. Jerzy Popieluszko, volné dílo, wikimedia

Sdílet

Související články:
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 10. 2014 | 5761 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1001 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (726 hl.)
 
Je to bláznovství (732 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (782 hl.)
 
Dost se o to zajímám (986 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (785 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (688 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5700
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace