Zajímavé...

Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní úryvek velikonoční vigilie (Lk 24, 1 - 12) uvádí první svědky Ježíšova zmrtvýchvstání. Ženy u prázdného hrobu slyší od Božích poslů slova: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde. Vstal z mrtvých."

Evangelista Lukáš uspořádal události spojené s Ježíšovým vzkříšením do tří částí. První je nalezení prázdného hrobu, druhou je příběh emauzských učedníků a nakonec třetí částí je zjevení se Ježíše jedenácti apoštolům a dalším učedníkům. Skutečnost vzkříšení se postupně stupňuje. Nejdříve jsou to dva andělé, kteří ženám u prázdného hrobu oznamují, že Ježíš vstal z mrtvých. Pak se samotný Ježíš zjevuje dvěma učedníkům, kterým však hned zmizí. Nakonec se zjeví jako vzkříšený apoštolům, kteří se ho mohou dotknout.

První den je den Páně

Tři zmíněné události se v Lukášově podání uskutečnily v jeden den. Je to "první den týdne" (Lk 24, 1), což je podle židovského způsobu počítání neděle. Pokud se velikonoční vigilie Bílé soboty nazývá "matka všech vigilií", pak Velikonoční neděle Hospodinova zmrtvýchvstání je "matkou všech nedělí". Pro nás, Ježíšovy učedníky, je to závazek, abychom v rytmu pracovního týdne zachovaly prvenství a posvátnost neděle. Je to den Páně.

Ženy nesl k hrobu voňavé oleje, aby pomazaly mrtvé tělo. Evangelista dodává, že tyto oleje měly ženy předem připravené. Ženy se vzkříšením nepočítaly. Ježíš je mrtvý a pomazáním mu chtěli projevit poslední úctu, kterou si zaslouží každý zemřelý. Jde o skutek lásky. Čekají je dvě překvapení. Nečekaly, že najdou odvalený kámen a že nenajdou Ježíšovo tělo. Naplní je zmatek, který jim pomáhají překonat Boží poslové. Jestliže na začátku Lukášova evangelia andělé zvěstovali pastýřům, co se stalo v Betlémě, nyní andělé zvěstují ženám, co se stalo na Golgotě a v hrobě. Slovenský text uvádí jejich slova v aktivním tvaru: "Vstal z mrtvých" (Lk 24, 6), avšak řecký (a český - pozn.) text používá sloveso v pasivním tvaru "egérthe" = "byl vzkříšen". Evangelista chce svým čtenářům ukázat, že Ježíšovo vzkříšení nebylo připravenou strategií jeho učedníků, ale neočekávaným dílem Boha. Takovým vždy zůstane. Ženy vidí, že Ježíš není v hrobě, ale skutečnost, že byl vzkříšen, musí přijmout s vírou. Podobně je tomu s věřícím každé doby. V jeruzalémské Bazilice Božího hrobu si každý poutník na vlastní oči může prohlédnout Kristův hrob. Avšak na skutečnost vzkříšení odpovídáme naší vírou nebo nevěrou, což má zásadní důsledky pro celý náš život, jeho smysl a naše jednání.

Přes optiku Ježíšova vzkříšení

Evangelista mluví o ženách: "Aby se rozpomenuly na jeho slova ..." (Lk 24, 8) Ženy začaly vnímat celé Ježíšovo účinkování, jeho slova a skutky v novém světle - ve světle jeho vzkříšení. Apoštolové budou v této nové perspektivě vzkříšení hlásat Krista, vydávat o něm svědectví, umírat pro něj. Smrt Syna Božího na kříži není posledním slovem Boha. Tímto přerodem potřebovali projít emauzští učedníci. Nejednou i my v našich životních zkouškách a potížích, když se ptáme "Kde je Bůh? Existuje Bůh?", musíme projít tímto přerodem ve světle Ježíšova zmrtvýchvstání. Jak uvádí americký arcibiskup Fulton Sheen: "Člověk si uvědomuje, že ukřižoval toho, kdo jediný ho může zachránit. Bůh přichází zachránit člověka. Když člověk prohrál, sám Bůh přichází, aby daroval vítězství."  

Je to obsah prvního dne - dne Páně - dne Pánova zmrtvýchvstání, který ženy pohání, aby tuto radostnou zprávu nedržely jen v sobě, ale předaly ji dál. "Ježíš žije" je vrcholem všech čtyř evangelií a srdcem křesťanství. Buďme i my radostnými nositeli a hlasateli této pravdy.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 21. 4. 2019 naleznete zdeTajemství růžence:


JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
- 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence


http://fatym.com/view.php?nazevclanku=jezis-ktery-z-mrtvych-vstal-10-rozjimani-k-1-tajemstvi-slavneho-ruzence&cisloclanku=2016030137


Resurrection, volné dílo, sk.wikipedia.org (výřez)

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 04. 2019 | 1001 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)


Celkem hlasovalo: 702
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace