Zajímavé...

Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové

Anna Kolesárová, CCO, sk.wikipedia.org Na sociálních sítích a na stránkách některých deníků se v posledních dnech objevily negativní reakce na adresu blahořečení Anny Kolesárové. Přinášíme k nim několik postřehů a vysvětlení mluvčího KBS.

Svatost vyrušuje. Jednoho povzbudí, jiného rozčílí. Nutí uvažovat, konfrontovat se s příkladem světce. Dokáže být vzpruhou, i trnem v oku. Není třeba se proto znepokojovat, když na blahořečení Anky Kolesárové přicházejí i negativní reakce, píše se v úvodu článku na stránkách Slovenské biskupské konference. Autor poukazuje se na to, že nesouhlasné projevy byly určitě také u Marie Goretti v Itálii, Veroniky Antalové v Rumunsku a nepochybuje o tom, že už mnohem dříve "se mnozí pohoršovali už na mši Agátě, Anežce, či Lucii".

Je to tak přirozené, protože "pokud by procesy blahořečení nechávaly svět v klidu, jejich smysl by byl sporný. Jenže vyrušují. Do lidských srdcí vkládají semínka na přemýšlení. Někde jsou přijaty pozitivně, jindy s alergickou reakcí, ale vždy nabízejí možnost k vysvětlování a svědectví o víře.

Proces blahořečení zahajoval otec arcibiskup Tkáč s vědomím, že polemiky přijdou. Nebál se jich, věděl, že "se Anka dotkne srdcí tisíců mladých. Dnes je zajímavé pozorovat, jak se jí lidé v diskusích zastávají, nejednou tací, od kterých by to člověk nečekal, píše mluvčí biskupské konference.

V dalším textu Martin Kramara, mluvčí slovenských biskupů, cituje nápis na Ančině hrobě: "Raději smrt než hřích" a připomíná, že se toto heslo netýká jen jejího příběhu, příběhu Marie Goretti a Dominika Savia, - s nimiž je spojováno nejčastěji, ale že "takový postoj mělo množství světců v dějinách a v různých situacích. Dodává také, že pro jeho pochopení nestačí jen aplikace na pokus o znásilnění, navíc bez kontextu víry."

A poukazuje na určité skutečnosti, které je třeba na úvod ozřejmit:

Za prvé, je jasné, že Anka by nezhřešila, i kdyby se jí nepodařilo vytrhnout z rukou vojáka. Byl to hřích vojáka, ne její.

Zadruhé, její příklad nijak neznevažuje jiné oběti znásilnění. Nezáleží na tom jak se bránily, jestli nakonec byly znásilněny nebo ne, jestli přežili nebo přišli o život. Vina vždy dopadá na násilníky - ne na oběti!

A zatřetí, nikdo nemá povinnost vzdát se svého života při obraně panenství. Nic z toho není odkazem blahořečení.
"

Dále mluvčí biskupů vysvětluje, že hrdinský je každý pokus odmítnutí násilníka a odporný každý pokus o znásilnění. A že nezáleží na výsledku. Annin příběh není výčitkou znásilněným ženám, že se nedostatečně bránily, protože zůstaly živé. "Znásilněná žena je oběť. Všechny jiné interpretace jsou scestné", zdůrazňuje otec Kramara.

Stejně nesmyslné by bylo obviňovat ženu, která při své obraně přišla o život, protože zachování si života je přece důležitější než nenechat se znásilnit! Mluvčí biskupů zde pokládá otázku: " Když se žena bránila násilníkovi ze všech sil, a přišla při tom o život, byla to její chyba? A dodává další, osobní: Pokud by vám zabili sestru a na jejím pohřbu by vám kdosi přišel říct, že to byla její vina, protože se neměla tolik bránit, jak byste zareagovali?" a vůbec by se nedivil, kdybyste takového člověka za jeho tvrzení zfackovali.

Mýlí se ti, kteří vytýkají Církvi, že blahořečením Anky Kolesárové "šíří zvrácené tvrzení o tom, že panenství je více, než život." Vůbec se neříká, že je vražda přijatelnější než znásilnění. To by bylo absurdní. "Obě jsou naprosto nepřijatelné a pokud je chceme teoreticky srovnávat, vražda je závažnější, podotýká Kramara a poukazuje na to, co Církev blahořečením Anky říká: "bránila své panenství - a měla na to plné právo, i když při tom přišla o život. A to není nic zvráceného.

"Avšak blahořečení zasahuje jinou rovinu, než na jakou se zaměřilo pobouření rozhořčených komentátorů. Blahořečení neporovnává. Neklade život a panenství do sporu. Chce otevřít oči lidí pro zcela nový horizont: totiž to, že ve víře existovala pro Anku možnost zachovat obojí.

Pohled a otázky světa a pohled víry se liší. Podle světa Anka volila mezi panenstvím a životem s následnou otázkou o smyslu panenství bez života. Ale v pohledu víry to bylo jinak. Rozhodovala se mezi možnostmi: "Panenství i život" - nebo "život bez panenství", v prvním případě je myšlen život věčný, u druhé možnosti mluvíme o životě pozemském. "Anka právě v síle víry učinila rozhodnutí - ne proti životu - ale pro život, i pro panenství. Ačkoli ji to stálo oběť pozemského života", píše mluvčí KBS a dodává, že "právě to svět těžko chápe."

"Předmětem Anniny vůle byla hodnota panenství, avšak chápaná ve světle nadpřirozené víry, nejen z lidského hlediska. A podstatnou v procesu blahořečení je právě tato okolnost. Obrana panenství, ale založená na nadpřirozené víře, nejen lidské odvaze, píše se dále v článku.

Anka, ani z pohledu víry, neměla povinnost svůj život obětovat. Podobně jako sv. Maxmilián Kolbe nemusel vystoupit z řady a nabídnout svůj život za spoluvězně. A nebylo by možné vyčítat ani Janu Fisherovi a Tomáši Morusovi, kdyby se v době Jindřicha VIII. nenechali popravit - to jsou příklady několika světců, jejichž seznam by mohl být velmi dlouhý. " Pokud by se smrti v dané chvíli vyhnuli, nebyli by zhřešili", píše se o nich v článku s poukazem, že hříchu se dopustili jejich vrazi.

"Chápeme ale, že v jejich jednání se projevila integrita víry, a to na výjimečném stupni. Ten stupeň není povinný, ani pro každého dosažitelný. To ale neznamená, že by jeho výjimečnost byla nad naše pochopení, píše se dále v článku. Otec Kramara dále uvádí, že "cílem jejich vůle nebyla smrt, ani příklad lidského hrdinství, jakkoli vzácný. Za to by je Církev nesvatořečila. Do seznamu svatých se dostali kvůli položení vlastního života za hodnoty, které ve světle nadpřirozené víry poznali jako vyšší a vzácnější než pozemský život.

"A čistota, podotýká o.Kramera, "v případě Anky Kolesárové, navzdory nepochopení, patří právě mezi takové hodnoty".

Na příklady svatých, i když přesahují naše síly, se díváme s úctou. Také heslu "Raději smrt než hřích," které je třeba také chápat ve správném kontextu. Tak, že "člověk nechce mít žádnou, ani pasivní, účast na hříchu - i kdyby mělo jít o hřích druhého, a i kdyby to mělo stát oběť vlastního života", vysvětluje mluvčí Konference biskupů Slovenska.

A své zamyšlení zakončuje přímluvou: "Aby se dnešní svět, který tak ochotně vítá každou odlišnost, nezapomněl podívat do zrcadla dříve, než odmítne možnost nadpřirozené víry - nebo svaté čistoty a doplňuje konstatováním, že "Ona nás totiž - tak či onak - vyrušovat nepřestane.


Zpracováno podle článku Svätosť, ktorá vyrušuje. K reakciám na blahorečenie Anny Kolesárovej, který vyšel 22. 8. 2018 na stránkách www.tkkbs.sk/.

Anna Kolesárová, CCO, sk.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 08. 2018 | 2811 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1037 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (748 hl.)
 
Je to bláznovství (754 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (806 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1020 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (808 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (721 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5894
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace