Zajímavé...

Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie

Montauban Cathedral, Korunovace sv. Filomény, Didier Descouens, CC BY-SA 4.0, hr.m.wikipedia.org Městečko Ars-sur-Formans se ve Francii v blízkosti Lyonu stalo slavným v 19. století díky svatému životu a působení světce Jana Maria Vianneye (1786-1859). A právě on sám více než jiní uvedl ve známost světu svou nejbližší mezi všemi svatými, svatou Filoménku.

Úctu k ní šířil všemi prostředky a za všech okolností a proslavil ji jako svého "delegáta" pro zázraky. Vždy se k ní obracel o pomoc, radu i ochranu a chtěl dosáhnout, aby tato světice byla uctívána a milována pro úžasné zázraky, které se děly v jeho farnosti.

Svatá Filoménka řešila jeho finanční problémy, obracela zatvrzelé hříšníky, uzdravovala z těžkých nemocí a postižení, na jeho prosté prosby udělala nespočetné zázraky.

Svatá Filoména se faráři arskému mnohokrát zjevila včetně května 1843. Vážně nemocný, s oboustranným zápalem plic, byl farář Vianney považován téměř za mrtvého. Po obdržení posledního pomazání požádal, aby byla obětována mše k sv. Filoméně jeho jménem. Svatá Filoména se nato umírajícímu knězi zjevila a zázračně ho uzdravila.

Říkalo se, že abbé dělá vše pro Filoménku a svatá Filoména vše pro něj. Jednou se ho kdosi zeptal: "Je pravda, abbé, že vás Filoménka ve všem poslechne?"
Abbé odpověděl: "A proč ne, když každý den při mši mě poslechne Bůh a sestoupí na oltář?"

Souznění mezi farářem
a "drahou malou světicí"
bylo tak dokonalé,
že on nepřetržitě prožíval její přítomnost,
oslovoval ji nejdůvěrnějšími a něžnými jmény,
nešetřil slov, aby ji i druzí věřící
vzývali o přímluvu v potřebách o duši i tělo.


Často říkával svým jasným a dojemným hlasem, který mu získal srdce lidí: "Moje děti, svatá Filoménka má u Boha velkou moc a navíc má laskavé srdce. Modleme se k ní s velkou důvěrou! Její panenství a šlechetnost, s jakou přijala hrdinské mučednictví, ji udělalo ochotnou vůči Božímu hlasu - nyní zase On jí neodepře nic, o co ho požádá!"

O Filoménčině podivuhodné moci činit ohromující zázraky se abbé dozvěděl právě od slečny Pauline Jaricot, zakladatelky Společnosti pro propagaci víry a Živého růžence, která byla zázračně uzdravena z beznadějné choroby na prahu smrti přímluvou sv. Filomeny v její svatyni v Mugnano v r. 1835.

Slečna Jaricot si odtud přivezla relikvii, o kterou se s farářem arskm rozdělila. Ten ji přijal s velkou radostí. Hned v r. 1837 se dal do stavby kaple ve svém farním kostele, aby do oltáře mohl uložit drahocennou relikvii. Toto místo se velmi rychle stalo známým nesčetnými zázraky, obrácením hříšníků a zázračných uzdravení.

Naplněný hlubokou láskou ke své malé světici, vyvolil ji Jan Maria Vianney za svou mocnou ochránkyni v nebesích a zasvětil se jí zvláštním slibem.

Všem věřícím doporučoval modlitbu novény
pro vyřešení záležitostí všeho druhu,
které mu předkládali.
Zvláště nemocné vážně napomínal,
aby se modlili ke svaté Filoménce.


Žehnal jim a spojoval se s jejich modlitbami, ale vždy zdůrazňoval, že veškerá vyléčení je nutné připočítat jí, protože po Bohu a Panně Marii je to právě ona, komu patří veškerá vděčnost.

Do Arsu přicházely tisíce poutníků, aby vyprosili přímluvu svaté Filomena ve svých zkouškách a potřebách.

Při jedné příležitosti se muž z jiné části Francie ptal faráře, jaké že neuvěřitelné věci se vyskytují v jeho farnosti.

On odpověděl: "Co tím myslíš, neobyčejné věci v mé farnosti? Nesmíte věřit všemu, co slyšíte."
Muž odpověděl: "Nuže, otče, až se vrátím domů, nebudu mluvit nic, co se děje ve vaší farnosti." Sv. Jan byl nucen přiznat: "V tom případě bys lhal. Musíš to oznámit. Řekni jim, že to vše se děje na přímluvu Panny Marie a sv. Filoména: hluší, němí, slepí, ochrnutí a posedlí jsou uzdraveni. Ale to je jen na přímluvu Panny Marie a sv. Filomény."

Jeden ze zázraků, uvedených při kanonizaci faráře arského, podala paní Claudie Raymond ze Chalon sur-Saone.

Trpěla silným chronickým infekčním zánětem hrtanu a průdušek. Nemohla promluvit ani slůvko aniž necítila bolest v krku, kterou popisovala jako "pálení rozžhaveným železem". S okolím komunikovala psaním na břidlicovou tabulku.

Poté, co byla bezradnými lékaři bez pomoci poslána domů, přišla k faráři Vianney, aby s ním konzultovala svůj stav.

Sv. Jan Maria Vianey


On mi řekl: "Mé dítě, všechny léčebné prostředky jsou marné, ale Bůh tě chce uzdravit. Řekni to sv. Filoménce. Polož svou břidlicovou tabulku na její oltář ... Učiň na ní násilí. Řekni jí, když nebude chtít, aby ti byl vrácen tvůj hlas zpět, ať ti dá svůj!"

Rychle jsem šla a usadila se
u nohou malé svaté.
A jakmile jsem v duchu přednesla svou modlitbu,
byla jsem uzdravena!
Nemluvila jsem dva roky
a akutní nemocí jsem trpěla šest let.


Když jsem se vrátila do bytu, četla jsem před mnoha lidmi několik stránek o důvěře k Panně Marii. Byla jsem opravdu vyléčena.

Otec Vianney mi následně řekl: "Mé dítě, nezapomeň na své díkůvzdání na svátek sv. Filomény."

Byla jsem věrná jeho doporučení. Během mše následujícího dne 11. srpna jsem zpívala hymnus na počest drahé patronky svým novým, silným hlasem.

Po mši svaté mi otec Vianney blahopřál k tomu, že jsem ke schopnosti mluvit dostala od sv. Filoménky ještě dar zpěvu.

Z Francie se šířila úcta ke sv. Filoméně všemi směry: do Irska, Anglie, Německa, Rakouska, Španělska, Portugalska, jejich kolonií, do zemí západní Indie (Pákistán, Indie, Bangladéš), do Austrálie, Oceánie, Spojených států amerických, souostroví Havaj.

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek naleznete zde.


**********

Zde najdete (v pdf ke stažení)

DEVÍTIDENNÍ NOVÉNA KE SVATÉ FILOMÉNĚ
podle sv. Jana Maria Vianneye


Statue of Saint Philomena, Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0, cs.wikip..


Novéna ke sv. Filoméně se neomezuje na určité záměry, její modlitba se však doporučuje především při problémech v rodinách, zvláště za děti a při finančních a existenčních starostech. Modlitbu umocňuje denní účast na mši svaté s přijetím Eucharistie. Doporučuje se ji modlit zvláště od 3. – 11. srpna (přede dnem její mučednické smrti)

https://www.farnostsitborice.cz/wp-content/uploads/clanky/devitidenni-novena-ke-svate-filomene.pdf

**********Na stránkách https://doverujem-a-verim. najdete:

Zjavený životopis svätej Filomény

Korunka k svätej Filoméne

Akt zasvätenia sa svätej Filoméne - voľba za životnú patrónku

Svätá Filoména

Predmety zbožnosti k sv. Filoméne


 Katedrála Notre-Dame-de- l'Assomption Montauban - Korunovace sv. Filipína - Jules Jolivet PM, CC BY-SA 4.0

Sdílet

Související články:
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 08. 2018 | 3983 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1038 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (748 hl.)
 
Je to bláznovství (754 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (806 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1020 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (808 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (721 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5895
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace