Migrace serveru 14. až 15. března 2020

Od soboty 14. 3. do neděle 15. 3. by měl (dá-li Bůh) proběhnout dlouho připravovaný přesun serverů A.M.I.M.S. se všemi weby s výjimkou TV-MIS na nový cloudový virtuální server, protože současná dvojice fyzických serverů pořízených v roce 2007 se již blíží konci své životnosti - či přesněji řečeno - je již několik let za hranicí životnosti a funguje už jen zázrakem - snad proto, že jsme dosud neměli nikoho, kdo by přesun a s tím sovisející úpravy systému provedl. Prosím proto všechny, kteří vkládají obsah na weby na našem serveru, aby v době přesunu, tedy od pátku 13. března až do ohlášení, že se přesun úspěšně zdařil, nevkládali žádný obsah. Stejně tak se omlouváme, že i komentáře které budou vloženy v době přesunu, již nebudou překopírovány a po spuštění webů na novém serveru nebudou. Děkuji za pochopení. Další informace o průběhu migrace a okamžiku jejího dokončení, naleznete zde. Srdečně zdraví P. Pavel Zahradníček

Aktualizace z 26. 3. 2020: Momentálně je možné vkládat nový obsah bez omezení, tj. včetně obrázků! Nyní řešíme určitý problém, týkající se vkládání komentářů. V přesunu budeme pokračovat ještě o týden později, tj. o víkendu 4./5.4.2020. Od pátku 3.4. opět nenahrávejte žádný obsah na weby a neměňte texty - bude probíhat další pokus o přesun a změny by se vám nepřekopírovaly na nový server. Děkuji za pochopení. P. Pavel
Zajímavé...

Noc kostelů - Hostěradice/Trstěnice + Vémyslice

Noc kostelů Pozvánka a program Noci kostelů v Moravsko-krumlovském děkanství

Hostěradice, kostel sv. Kunhuty
Trstěnice, Kostel Povýšení sv. kříže


Program Noci kostelů
HOSTĚRADICE


17:00 - 17:10
Vyzvánění zvonů, zahájení noci kostelů, pozdrav faráře

17:15 - 18:00

Vystoupení žáků ZŠ Hostěradice

18:00 - 18:30
Vystoupení žáků ZŠ Skalice u Znojma

18:30 - 19:30
Komentovaná prohlídka kostela

18:30 - 19:30
Podzemí komendy - prohlídka

19:30 -20:00
*****
Přejezd do Trstěnic
- Doprava z Hostěradic zajištěna
*****


20:00 - 20:30 Trstěnice - povídání o historii kostela

20:30 - 21:30
Trstěnice - koncert - Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka

21:30 - 22:00
Trstěnice - Komentovaná prohlídka kostela

22:00 - 22:15
Trstěnice - Zakončení noci kostelů, modlitba

Po celou dobu možnost rozhovoru s knězem

Informace o kostele:

Farnost leží v okrese Znojmo; spadá do brněnského biskupství a moravskokrumlovského děkanství. První písemné zmínky o Hostěradicích spadají na konec 12. století, kdy obec patří pod správu louckého kláštera. V roce 1237 dostal část obce Řád německých rytířů od krále Václava I. V průběhu 12. a 13. století byl postaven kostel, špitál a řádová komenda (fara a obydlí). Němečtí rytíři působili v obci jako faráři až do roku 1486, kdy z obce odešli mj. v důsledku porážky řádu v bitvě u Grunwaldu (1410).

Na přelomu 15. a 16. století byl kostel přestavěn v gotickém slohu a byla rozšířena fara. V 17. století kostel dvakrát vyhořel.

V 18. století byl na náměstí postaven Mariánský sloup a v přilehlých Míšovicích kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Poslední velkou rekonstrukcí prošel kostel v 70. a 80. letech 20. století.

Hostěradice, foto: RT


Kostel je zasvěcen svaté Kunhutě. Narodila se kolem roku 978 a po dosažení dospělosti si ji vzal za manželku Jindřich Bavorský. Ten byl později korunován německým císařem a roku 1014 císařem tehdejší Svaté říše římské.

Manželství sv. Kunhuty bylo bezdětné, proto s manželem uzavřeli slib čistoty a svůj život vedli především ke křesťanské dokonalosti.

Po smrti Jindřicha v roce 1024 odešla Kunhuta do kláštera v Kaufungen, který sama založila. Vzdala se císařských hodností a zůstala v tomto benediktinském klášteře až do své smrti (1033 nebo 1039). Pochována je vedle svého manžela v bamberské katedrále.

https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost487Vémyslice, kostel Narození Panny Marie Program Noci kostelů


17:45
Za hlasem zvonu - zvonové pozvání na Noc kostelů 2017

18:00
Mše svatá - modlíme se a prosíme za naši farnost a celý svět

19:00
Ukrajina dnes - životem v této zemi nás slovem i ve fotografiích provede Mgr. Ludvík Mihola z oblastní CHARITY Znojmo

20:00
Zpíváme Panně Marii - Varhanní skladby a písně věnované oslavě 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

*****
Historie ve tmě - aneb přiletí Světluška? - prohlídka našeho setmělého kostela - dle zájmu

*****
Modlitba na konci dne - modlitba na národ, zasvěcení Panně Marii

*****
Požehnání na cestu domů


Naše fara stále žije aneb co je nového - Individuální prohlídka místní opravované fary

Dále jste srdečně zváni na:

* fotografické střípky z dění v naší farnosti
* Fatima ve fotografiích - Co o ní víš?
* individuální nebo společná (dle zájmu) prohlídka kostela
* setkání s lidmi i Boží blízkost
* neopakovatelné setkání s našimi knězi, ochotnými k rozhovoru i udílení svátostí.

Program pro děti: - TVOŘIVÁ DÍLNIČKA


Informace o kostele:

Obec Vémyslice leží 6 km jihozápadně od Moravského Krumlova, v malebném údolí řeky Rokytné. Založení Vémyslic spadá podle jména do 11. stol. Ves obývaná rodem, jehož předek se nazýval Vojemysl, byla pojmenována na Vojemyslice. První zmínka o obci pochází z roku 1234, kdy ves náležela údělným knížatům znojemským, později markrabatům moravským. Tehdy založila uherská princezna a ovdovělá královna česká Konstancie v Tišnově ženský klášter řádu cisterckého, zvaný Porta Coeli. Ves byla z části majetkem kláštera, z části zůstala v rukou jiných majitelů. Abatyše tišnovská Barbora Konická ze Švábenic roku 1547 Vémyslickým potvrdila odúmrtní právo a stejnou listinou také osvobození od robot. S rozvíjející se zástavbou obce vzniklo malé uzavřené náměstí a na malém návrší kostel s farou, který byl vystavěn asi ve 13. stol. Roku 1556 byla ves Vejmyslice povýšena na městečko, nebo-li městys. V té době byl městečku udělen znak, vzhůru stojící červený šíp v modrém poli. Mezi pamětihodnosti patří kostel Narození P. Marie, Boží muka naproti kostelu, socha svatého Jana Nepomuckého na návsi. S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.

Kostel Narození Panny Marie (Vémyslice), foto: Ph-435, CC BY-SA 3.0


Farní kostel, zasvěcený Narození Panny Marie, byl vystavěný v románském slohu a počátkem 18. stol. přestavěný ve stylu baroka. Kolem kostela býval do r. 1827 hřbitov, který byl toho roku přeložen za obec. Hlavní oltář je zasvěcen Narození Panny Marie, na bočním oltáři je zobrazen sv. Mikuláš a sv. Anežka Římská. Původní věž, která stávala na severní straně, byla r. 1828 poškozena bleskem, proto byla snesena a roku 1863 vystavěna nová kostelní věž na západní straně. Na počátku 90. let 20. st. proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela včetně restaurování soch a obrazů, která byla finančně podpořena občany bez rozdílu vyznání. Roku 1999 byl slavnostně vysvěcen nový zvon, přelitý z původního prasklého, zasvěcený Panně Marii. Ozdobou kostela je vzácný obraz, prý od věhlasného čes. malíře Petra Brandla, představující poslední večeři Páně.

Pod vémyslickou farnost spadá také Kuchyňkův mlýn z katastru tulešického a od roku 1938 obec Rybníky.

Pokud se chcete dozvědět více informací a perliček o našem kostele, přijďte, těšíme se na vás.

https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=354


Více informací o Noci kostelů najdete na:

https://www.nockostelu.cz/?d=&k=


Noc kostelů

Sdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 05. 06. 2017 | 1323 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 416785
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace