Zajímavé...

Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek

Odovzdat’ sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok www.faustinum.pl/sk/ Chceme upřít vaši pozornost na duchovní iniciativu, kterou nám na květen nabízejí sestry ze sdružení Faustínum v Krakově - Jde o 30denní přípravu odevzdání se milosrdnému Bohu přes Marii. *** I když tato iniciativa už probíhá, má smysl se k ní připojit

Upoutávka - trailer

Odevzdat se Božímu milosrdenství
v době zkoušek


Sestry z Kongregace Matky Božího milosrdenství v Nižnom Hrušově zvou věřící k duchovní iniciativě, kterou na měsíc květen nabízejí sestry ze sdružení Faustínum v Krakově. Jde o možnost "odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek".

Je to 30denní příprava odevzdání se milosrdnému Bohu přes Marii, uvedli na stránce milosrdenstvo.sk "Sestry na webu www.faustinum.pl/sk nabízejí způsob, jak se přes Marii odevzdat Bohu. Maria je naší Matkou, miluje nás a chce nám pomáhat.

Chce nás doprovázet na této cestě. Chce nás předávat Bohu," píší sestry z Kongregace Matky Božího milosrdenství v Nižnom Hrušove.

Zdroj:
https://www.hlascirkvi.sk/akcie/337/sestry-pozyvaju-k-tridsatdnovej-priprave-odovzdania-sa-bohu-cez-mariu
Jednotlivé dny
s danými úmysly:


Na tomto odkazu

https://www.faustinum.pl/sk/odovzdat-sa-boziemu-milosrdenstvu-v-case-skusok/

najdete den s daným úmyslem.

Když na něj klikněte, objeví se krátké video s myšlenkou a modlitbou...


Odovzdat’ sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok www.faustinum.pl/sk/


1. týden - odevzdám se milosrdnému Otci

1. Den - Odevzdávám Bohu okamžik mého početí
https://www.faustinum.pl/sk/1-den-odovzdanie-bohu-chvile-mojho-pocatia/


2. Den - Odevzdávám Bohu Otci den mého narození
https://www.faustinum.pl/sk/2-den-odovzdavam-bohu-otcovi-den-mojho-narodenia/


3. Den - Odevzdávám Bohu Otci den mého křtu
https://www.faustinum.pl/sk/3-den-odovzdavam-bohu-otcovi-den-mojho-krstu/


4. Den - Odevzdávám Bohu moje závazky a sliby
https://www.faustinum.pl/sk/4-den-odovzdavam-bohu-moje-zavazky-a-sluby/


5. Den - Odevzdávám a zříkám se každého hříchu a všeho, co k němu vede
https://www.faustinum.pl/sk/5-den-odovzdavam-a-zriekam-sa-kazdeho-hriechu-a-vsetkeho-co-k-nemu-vedie/


6. Den - Odevzdávám Bohu můj duchovní rozvoj
https://www.faustinum.pl/sk/6-den-odovzdavam-bohu-moj-duchovny-rozvoj/


7. Den - Odevzdávám se jako dítě do rukou milosrdného Otce
https://www.faustinum.pl/sk/7-den-odovzdavam-sa-ako-dieta-do-ruk-milosrdneho-otca/
2. týden - odevzdám se milosrdnému Ježíšovi

8. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši mé blízké
https://www.faustinum.pl/sk/8-den-odovzdam-milosrdnemu-jezisovi-mojich-blizkych/


9. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši mé oči
https://www.faustinum.pl/sk/9-den-odovzdam-milosrdnemu-jezisovi-moje-oci/


10. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši mé uši a jazyk
https://www.faustinum.pl/sk/10-den-odovzdam-milosrdnemu-jezisovi-moje-usi-a-jazyk/


11. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši mé ruce a nohy
https://www.faustinum.pl/sk/11-den-odovzdam-milosrdnemu-jezisovi-moje-ruky-a-nohy/


12. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši mé srdce
https://www.faustinum.pl/sk/12-den-odovzdam-milosrdnemu-jezisovi-moje-srdce/


13. Den - Odevzdám milosrdnému Ježíši mé slabosti
https://www.faustinum.pl/sk/13-den-odovzdam-milosrdnemu-jezisovi-moje-slabosti/


14. Den - Odevzdám se milosrdnému Ježíšovi a vyberu si ho za Pána mého života
https://www.faustinum.pl/sk/14-den-odovzdam-sa-milosrdnemu-jezisovi-a-vyberiem-si-ho-za-pana-mojho-zivota/
3. týden - odevzdám se milosrdnému Duchu Svatému

15. den - Duchu Svatému odevzdám můj rozum

https://www.faustinum.pl/sk/15-den-duchu-svatemu-odovzdam-moj-rozum/


16. den - Duchu Svatému odevzdám mé myšlenky
https://www.faustinum.pl/sk/16-den-duchu-svatemu-odovzdam-moje-myslienky/


17. den - Duchu Svatému odevzdám mou vůli
https://www.faustinum.pl/sk/17-den-duchu-svatemu-odovzdam-moju-volu/


18. den - Duchu Svatému odevzdám mé duchovní boje
https://www.faustinum.pl/sk/18-den-duchu-svatemu-odovzdam-moje-duchovne-boje/


19. den - Duchu Svatému odevzdám mé pocity
https://www.faustinum.pl/sk/19-den-duchu-svatemu-odovzdam-moje-pocity/


20. den - Duchu Svatému odevzdám své dary a charismata
https://www.faustinum.pl/sk/20-den-duchu-svatemu-odovzdam-svoje-dary-a-charizmy/


21. den - Duchu Svatému odevzdám sebe sama s láskou(Na Fatym.com vydáno 19. 5. 2020; 21. 5. 2020 - 74 shlédnutí)

Odovzdat’ sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok www.faustinum.pl/sk/


Medžugorje

Sdílet

Související články:
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Boží milosrdenství (10.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
Milosrdenství Boží - svátek (08.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 05. 2020 | 2001 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://milosrdenstvo.sk/; www.faustinum.pl/sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace