Zajímavé...

Kněží pro 3. tisíciletí: 5. část

obětní dary, zdroj: www.pixabay.com, CCO, Volné pro komerční užití Není nutné uvádět zdroj V roce 1990 dnes už svatý Jan Pavel II. napsal sérii promluv o tom, jaký by měl být kněz pro 3. tisíciletí. Protože ani po letech neztratily jeho myšlenky nic ze své aktuálnosti, přinášíme je zde jako inspiraci pro bohoslovce, kněze a možná i další...

Bratrství v lásce


Když Kristus ustanovil kněžství, dal mu formu společenství: skupině dvanácti předal pastýřský úřad v Církvi a povolal je, aby jej vykonávali pod vedením Šimona Petra. Kněžství je dílo společenství, na němž se účastní všichni kněží. Ti, kdo přijali kněžství, mají spolupracovat, a proto musí být vychováváni k duchu společenství.

Kněží svědčí o lásce, která je oživuje, když se společně a svorně věnují velkému dílu budování a rozvoje křesťanského společenství. Právě jsme zdůraznili, že musí jednat jako svědkové Kristovy lásky: ta najde svůj zvláštní výraz v dobrých vztazích, které vytvoří mezi sebou.

Duch vzájemné pomoci a spolupráce má oživovat kněze při plnění jeho povinnosti sloužit. Vždyť kněz plní úkoly ne ke svému osobnímu prospěchu nebo ze ctižádosti, ale proto, aby odpověděl na výzvu Krista. Chce-li opravdu dokonat dílo Kristovo, může jednat jen v plném souhlasu se svými bratry v kněžské službě. Má jim proto poskytovat každou možnou pomoc a své jednání koordinovat směrem, který dává pastýřské práci biskup. Tak se kněz povzbuzuje, aby přijal všechny oběti které opravdová spolupráce vyžaduje. Druhý vatikánský koncil tuto ochotu k bratrské lásce, která má iniciovat spolupráci, říká: "Všichni kněží, kteří byli vřazeni do kněžského stavu kněžským svěcením, jsou mezi sebou spojeni vzájemným bratrským a svátostným potem." To je nejen bratrství v jednání, ale též bratrství v lásce.

V této oblasti hraje důležitou úlohu výchova budoucích kněží, neboť bude klást důraz na rozvoj bratrské lásky mezi těmi, kdo se připravují na kněžské povolání. Jistě jde tato bratrská láska dále a otvírá se celému světu. Ale konkrétně a bezprostředně se cvičí v období života v kněžském semináři a v noviciátě. Tam se učí mladí lidé vzájemně milovat a navazovat bratrské vztahy ve společenství, které tvoří.

Prosme Pannu Marii, ať přispěje k tomu, že mladí seminaristé budou vychováváni ke kněžskému bratrství, které stále živěji zjevuje lásku Kristovu.

Jan Pavel II., 25. února 1990

Jan Pavel II., zdroj: www.pixabay.com, CCO, Volné pro komerční užití Není nutné uvádět zdrojSdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 01. 02. 2021 | 353 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace