Zajímavé...

Kněží pro 3. tisíciletí: 3. část

obětní dary, zdroj: www.pixabay.com, CCO, Volné pro komerční užití Není nutné uvádět zdroj V roce 1990 dnes už svatý Jan Pavel II. napsal sérii promluv o tom, jaký by měl být kněz pro 3. tisíciletí. Protože ani po letech neztratily jeho myšlenky nic ze své aktuálnosti, přinášíme je zde jako inspiraci pro bohoslovce, kněze a možná i další...

Vzít k sobě Marii: Přítomnost Panny Marie v životě kněze


Chceme dnes přemýšlet o tom, jaký smysl má přítomnost Panny Marie v životě kněze. Tuto přítomnost chtěl Kristus, když na Golgotě řekl: "Ženo, hle tvůj syn." (Jan 19,26). Tím, že dal Marii milovaného učedníka za syna, ustanovil Ježíš univerzální mateřství, takže Maria má mít za děti všechny křesťany, ba všechny povolané v Kristu, to jest všechny lidi. To byl největší dar, který Vykupitel před svou smrtí věnoval lidstvu: dal všem vlastní Matku. Každý z nás dostal tehdy toto první ovoce výkupné oběti: matku, která má vést na cestu spásy, a to byla Matka Boží!

Obraťme však pozornost na toho, koho si tenkrát zvolil a povolal, aby se stal Mariiným synem. Jan byl knězem! Krátce před dramatickou událostí na Golgotě obdržel moc slavit jménem Kristovým Eucharistii. On i ostatní apoštolové dostali příkaz: "To konejte na mou památku!" (Lk 22,19; 1 Kor 11,24n)

Protože Pán Ježíš prohlásil Pannu Marii za matku kněze a hlavně protože byla matkou Ježíše, velekněze, stala se zvláštním způsobem matkou kněží. Je pověřena bdít nad rozvojem kněžského života v Církvi, který je úzce spojen s životem křesťanů.

Ježíš se nespokojil s tím, že jí svěřil toto poslání vůči kněžím. Obrátil se také na Jana, aby ho uvedl do synovského vztahu k Marii: "Hle, tvá Matka!" (Jan 19,37). Chtěl, aby učedník uznal Marii za vlastní matku a miloval ji hlubokou láskou.

Učedník splnil toto přání ukřižovaného Mistra a vzal hned Marii k sobě. Podle podání žil v prvních letech své apoštolské služby ve společenství s tou, která mu byla dána za matku, a našel v ní nesrovnatelnou pomoc.

Vzít Marii k sobě, to je povinnost a výsada každého kněze. Tím, že dostává moc mluvit a jednat ve jménu Kristově, musí milovat Marii jako ji miloval Ježíš. Ve jménu tohoto svazku synovské lásky může jí svěřit celou svou kněžskou službu, své plány a těžkosti s nimiž se na své cestě setká.

Prosme dnes Pannu Marii, ať výchova kněží vede mladé lidi k tomu, aby "vzali Marii k sobě." A modleme se, aby Církev byla bohatá kněžími, kteří vždy horlivě dosvědčují svou lásku k té, která jim byla dána za Matku.

Jan Pavel II., 11. února 1990

Jan Pavel II., zdroj: www.pixabay.com, CCO, Volné pro komerční užití Není nutné uvádět zdroj

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 16. 01. 2021 | 368 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace