Zajímavé...

* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol

Don Titus Zeman, Vajnory kostol, Ľuboš Repta, CC BY-SA 4.0, sk.wikipedia První slovenský kněz, první slovenský salesián, ale stejně i učitel chemie a vychovatel. Muž s těmito atributy se jménem Titus Zeman bude prohlášen za svatého. Papež František při schválení jeho blahořečení ho prohlásil za mučedníka. Jeho soudcem byl Pavol Korbuly.

Věřící na Slovensku mohou být vděční za tento dar světce. Společnost (za pomoci historiků, politologů ...) se ptá: "Kdo z něho udělal mučedníka? Jaká doba? Dá se najít konkrétní jméno?" Můžeme najít desítky, stovky jmen. Ale jedno bije do očí: soudce Pavel Korbuly.

@@@@@

Článek o něm je zde:
Pavol Korbuly

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=pavol-korbuly&cisloclanku=2015080016

(2. 8. 2015)

@@@@@@@@@


Když jsem si poprvé četl spisy Státního soudu v Bratislavě ještě jako pracovník sekce evidencí Ústavu paměti národa, měl jsem možnost prohlédnout si i zápisy ze soudního jednání. V mysli mi utkvěl příběh ženy, která říkala, jak ji vyšetřovatelé bili, kopali ji do břicha a ona přišla o dítě, které nosila pod srdcem. Když si to soudce vyslechl, viděl, slyšel tu její "naivní" víru ve spravedlnost .... zůstal slepým a hluchým. Výkřiky bolestí a slz ženy, matky, které zabili dítě ho nijak neobměkčilo. Podepsal rozhodnutí, ve kterém se přiklonil k vyšší hranici trestu.

Kdo byl Korbuly?

Korbuly byl soudce. Ano, Korbuly soudil podobně. Soudil stejně. Byl to ten soudce, který vyměřil Zemanovi 25 let odnětí svobody. Uvrhl do vězení nejen jeho, ale celou plejádu politických vězňů. Na ÚPN ještě nemáme dokončenou databázi souzených a odsouzených Státním soudem v Bratislavě. Ale už dnes víme, že podle přibližně 75-procentního zpracování projektu bylo v těch soudních jednáních Státního soudu v Bratislavě, v nichž byl jako člen senátu nebo jeho předseda účasten soudce Pavol Korbuly, odsouzených 510 osob.

Státní soud nesoudil vrahy a zloděje. Byl soudem, který soudil především podle zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky, jehož rozhodnutí později spadaly pod rehabilitační zákony z 90. let. Tedy soudil osoby, kterým dnes přiznáváme statut politických vězňů.

Lidé s DNA soudce Státního soudu

Když bude dne 30. září 2017 Titus Zeman prohlášen za blahoslaveného, tak tam musí být i Korbuly a s ním lidé se stejnou DNA, jako on: přisluhovači režimu, členové komunistické strany, vyšetřovatelé, soudci, jejichž trestní rozhodnutí bylo nutné po 17. listopadu 1989 měnit, rehabilitovat. Jimi podporovaná ideologie, podpisy napsané za pár vteřin ... tvořily mučedníky.

Máme všechny tyto lidi postavit do řady a připomenout jim to, co dělali? Jednat tak, jak jednala americká armáda v roce 1945, kdy lidi z okolí koncentračních táborů svážely dívat se na místa hrůzy? Ti lidé, kteří se necítili zodpovědní za hrůzy války a smrt milionů vidíc mrtvoly vězňů koncentračních táborů, cítíc zápach po pálení zavražděných ... odvraceli tvář.

Naskytne se takový pohled při pohledu na Titusa Zemana? Najdou lidé zodpovědní za to, co se dělo, sílu přečíst si, jak Titusovi Zemanovi zlámali klíční kost, dusili ho ve kbelíku s výkaly ... Emu Olbrichtovou (pomáhala i donu Zemanovi) topili v Dunaji a Zemanova faráře Paulena ze Šenkvic nechali umřít na cestě do nemocnice?! Uvidí to? Uvidí to Slovensko a bude se zamýšlet nad tím, co se tu dělo?

Z pohledu dějin

Z historického pohledu je důležité, abychom to viděli, my lidé této země. To, že 30. září bude oslavou Titusa Zemana a přijdeme tam všichni pěkně upravení, je přiměřené. Já bych si jako historik (historik Ústavu paměti národa) přál, kdyby zároveň nastala reflexe. Potřebujeme reflexi, v níž by soudci, právníci, politici vyplakávali jako bývalý předseda vlády SSR: "Proč mě jdete postavit před soud za smrt na hranicích? Jak se na mě teď budou dívat moje děti ?!"? Takovou reflexi nepotřebujeme. Důležitá je reflexe, kde je vina pojmenována, přiznána, ztotožněna. Skutečná reflexe je tam, kde je za takto přiznanou vinu (přes vnímání polehčující okolnosti přiznání) mírný trest. Skutečná reflexe je tam, kde ti, kteří k takové reflexi nepřijdou samostatně, tak jim pomohou orgány činné v trestním řízení.

Je však toto cestou Slovenska? Není. Je jméno Korbulyho v skriptech právníků jako odstrašující příklad? Není. Naopak přepisujeme dějiny až tak, že ti, kteří byli tvůrci, nebo spolupachateli zločinů jsou dnes vnímáni jako oběti. Pokud by měli předkladatelé takto psaných dějin moc, v duchu holubičí politiky, vymažou i z Kréda Piláta, abychom mu nedejbože neuškodili.

Historická fakta nepustí. Korbuly byl ten, který z pozice moci podepisoval rozhodnutí. Taková skutečnost v životě jiných soudců, státních zástupců "nepustí". U některých se tento fakt otáčí tím způsobem, že vyhrožují lidem, kteří nastavují zrcadla. Oni by nejraději viděli společnost ztotožnenou s představou: "za komunismu nám bylo lépe". Zakázali by hovořit o tom, kde by bylo tehdejší Československo, kdyby tu komunismus nebyl (podívejme se na Rakousko). Nechtějí slyšet slova Antona Srholca, odsouzeného v procesu Titus Zeman a spol., který říkával: "Byli bychom nejbohatší zemí na světě. Vždyť my jsme i ten uran, který měl větší hodnotu než zlato zdarma posílali do SSSR!" U některých se fakta zvěrstev, či podpisů pod rozhodnutí o stíhání nevinných promítají v noční můry a utápění se v alkoholu. A u některých zůstávají součástí jejich klidných procházek s vnoučaty v duchu falešné sebereflexe: "Vždyť jsem to dělal pro Vás, mé děti, vnoučata." "Byla taková doba .."

@@@@@

Článek o soudním procesu s P. Titem Zemanem je zde:

Súdny proces s Titusom Zemanom
a spoločníkmi


https://www.postoj.sk/27150/sudny-proces-s-titusom-zemanom-a-spolocnikmi

(28. 9. 2017)

@@@@@@@@@
Korbuly nebude chybět

Korbulyho životní cesta nebyla jen cestou sebeospravedlňování. Jistě, v době výkonu funkce soudce, když pendloval mezi Bratislavou a Breznem, kde žila jeho manželka se třemi malými dětmi, si mohl říci: "Vždyť to kvůli vám, děti moje." Jeho syn říká: "Otec měl tu celou dimenzi před očima. Věděl, koho odsoudil. Věděl, co ti lidé trpěli. Musel to samozřejmě vědět. To, že o tom nikdy nic neříkal, to je jiná záležitost." Netvařme se tedy, že se neví, nevědělo.

U Korbulyho nastala i cesta pokání. Nastala až tehdy, když ho degradovali. Revoluce, která požírá vlastní děti, otevřela dveře vězení i pro soudce Korbulyho. Jeho bývalí kolegové ho soudili za podporu revoluce v Maďarsku v roce 1956. Nechybělo pokání. Korbuly chodil po kolenou kolem blumentálského kostela .... Dřín než v roce 1975 zemřel, nezapomněl odprosit i salesiány za to, co vykonal v procesu Titus Zeman a spol.

Z tohoto církevního pohledu by jistě neměla rodina soudce Korbulyho chybět v předních řadách při vyhlášení Titusa Zemana za blahoslaveného. Korbulyho příběh je příběhem lotra na kříži, který se obrátil. Lotra Dismasa, o kterém Silvo Krčméry říká: "To byl první člověk prohlášený za svatého, vždyť mu samotný Ježíš řekl: Ještě dnes budeš se mnou v ráji!" Korbuly je v této perspektivě skutečně světcem, jehož nápis u Lurdské jeskyňky v Bratislavě "Márie vždy pomáha!" z roku 1958 podepsaný jeho vlastním jménem (v době kdy se nepodepisovali!) je silnější než stovky podpisů pod rozhodnutími soudce Státního soudu.

Velikost Korbulyho pokání navíc jasně cítit na příběhu jeho syna Petra, který jedná v linii kajícího otce. Na konci filmového dokumentu (režie: Iva Kušíková) o blahoslavené sestře Zdence Cecílii Schelingové, kterou Korbuly odsoudil v červnu 1952, čtyři měsíce po soudu Titus Zeman a spol., říká: "Kdybych sestru Zdeňku potkal, tak bych ji objal. A prosil bych ji (pauza, slzy v očích) o odpuštění, odpuštění. Nemohl bych odčinit nic, ale velmi by bylo pro mě důležité prosit o odpuštění." Takové syny toužíme mít všichni. Může být taková i naše společnost? Kdy?

František Neupauer

Převzato z www.postoj.sk, článek z 29. 9. 2017 naleznete zde.

logo- postoy.sk


Trnava historická univerzita, Ľuboš Repta, CC BY-SA 4.0, cs.m.wikipedia.

Sdílet

Související články:
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 09. 2017 | 2356 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1001 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (726 hl.)
 
Je to bláznovství (732 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (782 hl.)
 
Dost se o to zajímám (986 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (785 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (688 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5700
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace