Zajímavé...

Expertka: O ničivých prvcích pudu / + zpravodajství

moře, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Curych, 7.9.2017 (kath.net) - Mozek se denně, převážně ve spánku, zbavuje asi sedmi gramů spotřebovaných proteinů a nahrazuje je nově vyrobenými. Každoročně vyplavené množství "odpadních látek" odpovídá asi dvojnásobné hmotnosti mozku. Tento poznatek je důležitý při léčbě Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby, kdy se škodlivé proteiny dostatečně neodstraňují a hromadí v mozku.

Je možné tohle přenést i na duševní síly jako myšlení a cítění, neboť tyto schopnosti jsou geneticky podmíněné a jsou i zčásti podvědomě řízené?
A na čem poznáme, že jisté erupce z podvědomé oblasti duše jsou škodlivé prvky (jako závist, lakomství, nezdravá ctižádostivost) a naše chování "automaticky" spoluurčují?

Myslí se pudy, o jejichž existenci víme pouze málo (nebo nechceme vědět), neboť působí v skrytu. Ty od věků v nás i mimo nás dělají neplechu - nedokážeme je "vymýtit", pouze si je dokázat uvědomit, ale už i to pomáhá.

Příkladem z evangelií, co se stane, když pomsta a sexuální pud mají v sobě něco ničivého a postižení si je sice uvědomují, ale protože jim chybí pomoc na jejich zvládnutí, dokonají své ničení. Podívej na Evangelium sv. Matouše 14,3-10:

Herodes totiž Jana chytil, spoutal ho a vrhl do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť mu Jan říkal: "Nesmíš s ní žít!" A chtěl ho zabít, bál se však lidu, protože ho pokládali za proroka. Na Herodovy narozenin tančila dcera Herodiady v kruhu hostů a Herodovi se tak zalíbila, že jí pod přísahou slíbil dát všechno, co si bude žádat. Ona na návod své matky řekla: "Dej mi tu na míse hlavu Jana Křtitele." Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli spolustolovníkům poručil, aby jí ji dali. A tak dal Jana ve vězení stít.

V té chvíli tedy, když dcera Herodiady vyslovila své přání, král se zarmoutil. Zasáhla ho lítost a lítost zahnala jeho touhu po zlu. Byl to pouze lidsky poznamenán akt bez náboženského náhledu do viny, jako ve smyslu "něco takového se nedělá", nebo více? Nevíme to.

Sociolog David Riesman rozlišuje ve svém klasickém díle "Osamělá masa" zevnitř vedené a zvenku vedené lidí.

Zevně vedení lidé jsou pudovější, náchylnější na nemoci a agresi a nechávají se ovlivňovat spíše sociálními sítěmi a trendy. Často jim chybí "primární socializace", to znamená od rodičů naučené formy chování, jako vzájemná pomoc, ohleduplnost, empatie, zdvořilost, poctivost - tak zvané "kardinální sociologické ctnosti" - všechno vlastnosti formující charakter.

Oproti tomu zevnitř vedený člověk si od rodičů naučené ctnosti hluboko vryl a pokouší se po celý život vytrvat v principech a hodnotách, které si stanovil jako cíle. A tak je to dobře, protože pouze tak je možné soužití s druhými lidmi.

Ale stačí to? Zkušenost ukazuje, že i zevnitř vedení lidé s dobrými charakterovými vlastnostmi mohou podlehnout "útokům" (dráždění) nejsilnějšího pudu - toho sexuálního - ba dokonce s ničivým účinkem. Takové "útoky" jsou totiž často smíšené s láskou, a proto jsou zvlášť komplikované a bolestivé.

Podle nauky Španělky sv. Marie z Agredy (17 stol.) se tady luciferský pokušitel velmi dobře vyzná, proto právě v této oblasti lidi pokouší a často má i úspěch.

Příklad z vědeckých prominentů: Marie Curie (1867-1934) patří k význačným osobnostem historie vědy. Jako první žena dostala Nobelovu cenu. Bez jejích výzkumů radioaktivity by 20. století probíhalo jinak.

Byla vdaná za Pierra Curie, také nositele Nobelovy ceny. V r. 1910 se zamilovala do o pět let mladšího fyzika a přítele svého muže, Paula Langevina - vysokého muže s vojenským držením těla a pronikavým pohledem. Langevin byl ženatý a měl čtyři děti. Ale Marii si postěžoval, že tímto manželstvím udělal "katastrofální chybu". Chybí mu něžnost u jeho ženy. Marie ho prý přitahuje, "jako světlo" ... ". V červenci 1910 aféra pronikla na veřejnost, když Paulova žena Jeanne pověřila detektiva, aby oba sledoval. S jeho pomocí se podařilo získat dopisy dokazující, že Paul a Marie jsou milenci. Paul Marii např. napsal: "Bylo by tak dobré, kdybychom mohli dosáhnout svobodu, vidět se tak často jak nám to naše různé práce dovolí, společně pracovat, dělat túry, nebo cestovat, pokud budeme chtít. Mezi námi jsou hluboké společné rysy, které potřebují pouze napomáhající okolnosti, aby se mohly rozvinout ... Instinkt, který nás spolu svedl, byl tak silný ... co všechno by z tohoto pocitu mohlo vzniknout? ... " (srov. Barbara Goldsmith, Piper-München Curych, 2010, str. 164-165)

Takto jsme dostatečně zdokumentovali, že i Bohu zasvěcené osoby, které se označují jako "vedené Ježíšem", nedokáží v některých případech odolat sexuálnímu pudu. Ale mají proto postižení svůj "status" bez boje přijmout - nebo jak C. G. Jung, zakladatel analytické psychologie, říká, to ničivé v pudu - které je také jen formou lásky - do své osobnosti integrovat a sice tak, abychom s ním uzavřeli kompromisy, jistý druh "klidného soužití?

JEŽÍŠ znal tajemnou sílu Zlého a jeho nemorální logiku, ale také naše slabosti. A skutečně. My, psychologové, můžeme lidem pomoci uvědomit si mnohé, ale "hlavní práci" a sice to škodlivé zbavit síly, dokáže pouze ON. Přitom máme k dispozici bohaté "bojové prostředky" jako lítost, pokání, modlitbu.

Švýcarka Dr. phil. Martha von Jesensky je religionistka, psycholožka a praktikující katolička. Měla dlouho vlastní praxi v Curychu, nyní je v důchodu.

Pierre a Maria Curie, volné dílo


Převzato z http://modlitba.sk/?, zpravodajství Život Cirkvi vo svete 36/2017 (8. 9. 2017) naleznete ZDE.

Obsah

+ Zomrel emeritný biskup Mons. Štefan Vrablec
Bogota: Vyše 1,3 mil. ľudí na omši s pápežom
Kolumbia: Venezuelskí biskupi pápežovi o „priostrení krízy“
Tawadros II.: ‚Neexistuje nijaké homosexuálne „manželstvo“
Expertka: O ničivých prvkoch pudu
Severná Kórea: Arcibiskup za dialóg bez podmienok
Bioetička o nebezpečnej manipulácii génov
Bavorsko dá ústavne preveriť „manželstvo pre všetkých“
+ Zomrel kardinál Carlo Caffarra
‚Google je najmocnejší podnik v histórii’
Španielsko: Arcibiskup posiela filozofa do dôchodku
Kardinál Duka kritizuje Lidl za barbarské konanie
Svätý Ján Pavol II. k islamu a migráciám
Regensburg: Emeritný pápež Benedikt dostane pamätník
Správca katolíckeho portálu odsúdený za štvanie
Rakúsko: Ďalší útok na cirkev
Kolumbijská rehoľníčka rapuje pre pápeža
Prečo dnes Cirkev neevanjelizuje moslimov?
Vatikán: Migrantov chrániť pred obchodom s ľuďmi
Kardinál Schönborn odhalil sochu kardinála Migazziho
Kardinál Sarah: ‘Iba vo svetle cirkevnej morálky’
Prúdy utečencov by mohli destabilizovať EÚ
Imam salafista vyzýva k „prepadu Ríma“
V Nemecku je 60 sýrskych bojovníkov islamistických milícií
Rím: Utečenci pri omši ohrozovaní extrémistami
Pápež: Vyhýbať sa strachu a nenávisti
+ Zomrel kardinál Cormac Murphy-O’Connor
Mariazellská slávnosť vo Viedni
Lidl odstraňuje kríže z kostolov na obaloch
Rím: Farár kandiduje v komunálnych voľbách
Čile: Cirkev proti homosexuálnemu ‘manželstvu’
Švajčiarsko: Zakázali pochod za život!
Listy abdikácie pápeža Pavla VI.
USA: Potratová politika môže stáť demokratov hlasy
Chce Boh druhé manželstvo?
Naša príloha Kardinál Burke: Ako prekonať „zmätok a omyly“ v Cirkvi


směrovka na ulici (pravda x lež), Foto: Gerd Altmann, Public Domain,CC0 1.0, http://pixabay.com

Sdílet

| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 10. 2017 | 803 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 412262
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace