Migrace serveru 14. až 15. března 2020

Od soboty 14. 3. do neděle 15. 3. by měl (dá-li Bůh) proběhnout dlouho připravovaný přesun serverů A.M.I.M.S. se všemi weby s výjimkou TV-MIS na nový cloudový virtuální server, protože současná dvojice fyzických serverů pořízených v roce 2007 se již blíží konci své životnosti - či přesněji řečeno - je již několik let za hranicí životnosti a funguje už jen zázrakem - snad proto, že jsme dosud neměli nikoho, kdo by přesun a s tím sovisející úpravy systému provedl. Prosím proto všechny, kteří vkládají obsah na weby na našem serveru, aby v době přesunu, tedy od pátku 13. března až do ohlášení, že se přesun úspěšně zdařil, nevkládali žádný obsah. Stejně tak se omlouváme, že i komentáře které budou vloženy v době přesunu, již nebudou překopírovány a po spuštění webů na novém serveru nebudou. Děkuji za pochopení. Další informace o průběhu migrace a okamžiku jejího dokončení, naleznete zde. Srdečně zdraví P. Pavel Zahradníček

Aktualizace z 5. 4. 2020: Přesun webů je zdárně dokončen! Můžete začít vkládat obsah! V případě problémů mě, prosím, kontaktujte (pavel(zavináč)fatym.com nebo 731402651). Pozor! V rámci upgradu redakčního systému, který byl nutný kvůli kompatibilitě s novým serverem, má nyní redakční systém nový grafický vzhled. Funkce a obsluha by však měla zůstat stejná. Jeden známý problém, který zbývá odstranit - pracuje se na tom: Čas, se kterým server nyní pracuje je UTC. Pokud vložíte článek a nastavíte čas zobrazení na aktuální středoevropský letní čas, článek se zobrazí až za dvě hodiny. Řešení: Nastavit čas zveřejnění na o dvě hodiny dřívější dobu, článek se pak zobrazí ihned (pokud nebude nic přepisovat, u nových článků se vloží čas o dvě hodiny dřívější sám :-)
P. Pavel
Zajímavé...

Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Evangelijní text slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 15,26-27; 16,12-15) nabízí úryvek, ve kterém Pán Ježíš hovoří o daru, který jim pošle od Otce. Jde o dar Ducha Svatého. Jeho úplné předání nastává až tehdy, když Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním je povýšený a zjevuje se učedníkům ve svém božství.

Parakletos

Boží Syn od počátku své pozemské existence byl zvláštním způsobem naplněn Duchem Svatým. Už při Ježíšově křtu zjevil, že mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým existuje jednota. Působení Církve se chápe jako pokračování v poslání, které dal Otec Synovi. Je to společenství Ježíšových učedníků shromážděných v Duchu Svatém, které je chrámem Ducha Svatého. Proto se Letnice někdy označují také jako "narozeniny" Církve. Duch Svatý je odlišný od Syna. Pán Ježíš ho nazývá také "jiný Přímluvce" (srov. Jan 14,16). Během svého pozemského působení tímto Utěšitelem byl samotný Kristus. Nyní na Ježíšovu prosbu a jeho jménem Otec pošle učedníkům tohoto jiného Přímluvce, aby byl s nimi navždy.

Český text překládá řecký výraz "parakletos" slovem "utěšitel" nebo "zastánce". Výraz se nachází v Novém zákoně celkem 5krát. Jednou ho používá První Janův list 2,1 a označuje ním samotného Božího Syna: "Děti moje, toto vám píši, abyste nehřešily. A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého." Ostatní zmínky používají překlad "utěšitel ". Nacházejí se už jen v Janově evangeliu a označují osobu Ducha Svatého (Jan 14,16; 14,26; 15,26; 16,7). Výraz původně pochází z právní terminologie a označuje právního zástupce, který radí a obhajuje osobu u soudu, tzn. advokáta, obhájce. Člověk tak nezůstává bez pomoci a rady. Překlad "utěšitel" se odvozuje na základě podobnosti s jinými novozákonními texty, kde je použito sloveso stejného základu "parakaléo", které má význam "prosit, žádat", ale také "těšit" (srov. Blahoslavenství v Mt 5,4: "budou potěšeni") a podstatné jméno "Paraklesis"-"útěcha"(v 2 Kor 1,3 je označení "Bůh útěchy").

Domnívám se, že překlad "utěšitel" není úplně přesný. Církev nežije po Ježíšově nanebevstoupení období smutku z jeho pozemské viditelné nepřítomnosti. V Janově evangeliu, kde se výraz "parakletos" nachází, je popsáno poslání Ducha Svatého. On je ten, který učedníky naučí všemu a připomene jim všechno, co jim Ježíš řekl; vydá jim svědectví o Kristu; bude v nich přebývat; jeho pomocí budou konat ještě větší skutky; ukáže světu, co je hřích, spravedlnost a soud ... Prosme Ducha Svatého, abychom byli vždy otevřeni přijímat rady, napomenutí a pokyny tohoto "Božího advokáta".

Duch pravdy

Jeden z klíčových výrazů Janova evangelia je slovo "pravda", řecky "alétheia". Zatímco v ostatních evangeliích se tento výraz nachází sporadicky (Matouš 1-krát; Marek 3krát; Lukáš 3-krát), Jan ho používá až 25-krát. Především slovo, které Kristus slyšel od Otce, je pravda, kterou přišel ohlásit lidem a vydat o ní svědectví: "Neboť jestliže Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista." (Jan 1,17); Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. "(Jan 18,37) S Ježíšem přišlo úplné a definitivní zjevení Otce. Pravdou je samotný Kristus: "Já jsem cesta, pravda a život." (Jan 14,6).

Když Pán Ježíš mluví o Duchu, který "uvede vás do celé pravdy" (Jan 16,13), nejde o nové pravdy a rozšíření poznatků o Bohu, ale že bude učedníkům pomáhat pochopit správný smysl Kristova poselství uprostřed měnících se okolností a podmínek. "Duch Svatý tedy způsobí, že v Církvi bude stále trvat táž pravda, kterou apoštolové slyšeli od svého Učitele." (Jan Pavel II., Encyklika Dominum et vivificantem, 4. bod). Jako křesťané nemáme Kristovu pravdu přizpůsobovat době. Je rozdíl mezi potřebným "zdnešnením" evangelního poselství, jak o něm mluvil svatý papež Jan XXIII. (Tzv. "Aggiornamento") a jeho módním "přizpůsobováním" různým míněním.

Výraz "alétheia" - "pravda" v Písmu svatém neoznačuje soubor nějakých teoretických poznatků, ale existenciální přebývání v Ježíšově slově. Krásně to vystihuje spojení "konat pravdu": "Kdo koná pravdu, jde na světlo, aby bylo vidět, že své skutky koná v Bohu." (Jan 3,21) Snažme se, aby Duch pravdy byl vždy přítomen v našem srdci a svědomí, neboť jen tak budeme mít v sobě základní princip našeho mravního konání.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 18. 5. 2018 naleznete zde.

Karlskirche Frescos - Heiliger Geist, Wolfgang Sauber, CC BY-SA 2.0, commons.Sdílet

Související články:
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (13.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (30.03.2018)
Velký pátek - Ave crux (30.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 1568 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 416833
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace