Zajímavé...

Boj Pátra Pia s knížetem temnoty

Padre Pio de Pietrelcina, thierry ehrmann, CC BY 2.0,flickr.com Ďábel existuje stejně tak dnes, jako kdysi. Stále pokračuje ve svádění lidstva ke hříchu. Postoj Kristových učedníků musí být obezřetný a v každé konfrontaci se satanem i silný. Nemůžeme být k jeho existenci lhostejní, i když se zdá, že mentalita dnešních lidí postavu ďábla spíše degraduje na stupeň čehosi z antické mytologie či starodávného folklóru.

Baudelaire říká správně, že "dílem satana je, že v této moderní době máme lidi, kteří věří, že neexistuje." Není třeba to však brát na lehkou váhu, o čemž nás přesvědčí i zážitky Otce Pia, kdy proti němu vytáhl do boje satan, přicházející z pekla. Že to nebylo nic veselého, svědčí i Listy, které posílal svému duchovnímu Otci.

Jedním z prvních kontaktů, které měl Páter Pio s knížetem zla došlo v roce 1906. Právě se vrátil do kláštera ze sv. Elia v Pianisi. Kvůli parném létu provázenému velkými vedry nemohl usnout, i proto ve stavu bdělosti slyšel kroky v nedaleké místnosti. Pomyslel si, že ani bratr Antonio nemůže spát a prochází se po pokoji.

Otevřel okno, aby zavolal na bratra Antonia - chtěl ho pozvat na návštěvu, aby si vyprávěním zkrátili noc. Sotva však pohleděl přes okno, ztratil řeč. Na římse nedalekého okna viděl monstrózního psa.

Páter Pio mluví s hrůzou v hlase: "Viděl jsem jak velký pes vstoupil oknem dovnitř a z úst mu vycházel kouř. Spadl jsem na postel a slyšel hlas psa, který řekl: znamená, že je s ním. Zvíře pak vyskočilo na římsu okna, z ní skočilo na střechu a zmizelo."

Ďábel ho napadal různými způsoby pokušení a Otec Augustin potvrdil, že se Pátrovi Piovi ukázal v mnoha různých formách.

Ďábel se objevil jako mladé dívky, tančící nahé, jako krucifix, jak mladý přítel mnichů, duchovní otec, či Otec provincie, i jako Papež Pius X, v podobě anděla strážného, svatého Františka i Panny Maria. Objevil se ve svých hrozných formách spolu s armádou pekelných duchů. Byly časy, kdy byl Páter Pio osloven ďáblem, ale bez jakéhokoliv zjevení. Lekal ho ohlušujícím hlukem, plivnutím atd. Páter Pio se od těchto útoků osvobodil odvoláním na jméno Ježiš. Boj mezi Pátrem a satanem se stal mnohem těžším, když Páter Pio osvobodil duše posedlé ďáblem.

Otec Tarcisio v Cervinara řekl: "Vícekrát, ještě předtím, než ďábel opouštěl tělo posedlého, zakřičel - Páter Pio nám dělal větší potíže než Svatý Michael - nebo také řekl toto - Otče Pio, nekraďte nám těla a my vás už nebudeme obtěžovat."

Páter Pio popisoval ďáblovy útoky v mnoha dopisech, které posílal svému duchovnímu Otci.

V jednom dopise adresovaném páteru Agostinovi 18. ledna 1912 uvedl: Ďábel nechce tuto bitvu prohrát. Bere na sebe různé podoby. Před několika dny se objevil s bratry, vyzbrojenými puškami a kusy železa, problém je ten, že se objevují v různých převlecích. Několikrát se stalo, že mě vyhodili z postele a odvlekli z pokoje. Jsem trpělivý, vždyť vím, že Ježíš, Panna Maria, můj anděl strážný i svatý Josef i sv. František jsou se mnou."

List z 5. listopadu 1912: "Milý otče, toto je Boží milostí, že i můj druhý list je podobný prvnímu. Jsem si jistý, že Páter Evangelista vás už informoval o nové válce, kterou démoni, nečistí odpadlíci, proti mně zahájili. Můj otče, nemohou vyhrát, neboť jsem ustálený. Musím vám říci o pastích, které na mě nastražili a jak mě pokoušeli, abych ignoroval vaše návrhy. Zjistil jsem, že vaše dopisy jsou mou jedinou útěchou a chválím Boha, že nás spojil. Nedokážu vysvětlit, jak na mě těžce útočí, někdy si myslím, že zemřu.
V sobotu jsem myslel, že mě opravdu zabije, ani jsem nevěděl, kterého světce mám požádat o pomoc. I jsem se obrátil na svého anděla, ale na poslední chvíli. Konečně však přišel, létal kolem mě a zpíval svým andělským hlasem písně Bohu, a tehdy se to stalo - drsně jsem mu vynadal, že se zpozdil, i když jsem na něj tak vroucně volal o pomoc. Chtěl jsem ho potrestat, záměrně jsem měl od něj odstup, až mě chudák obměkčil pláčem. Stál jsem před ním a poznal, že je mu to líto.
"

List ze dne 18. listopadu 1912: "Nepřítel mě nechce nechat na pokoji, neustále na mě útočí. Snaží se mi otrávit život svými pekelnými pastmi. Je rozrušený, že jsem si vaše rady, jak se nemám nechat odradit, ponechal jako naše tajemství. Říká mi, že velmi dobře odhalí návštěvy, které přijímám, ale fakt je ten, že jsou to jen hezké příběhy.

Pastor byl informován o bitvě, kterou s těmito démony vedu, i s odkazem na vaše dopisy, proto navrhl, abych dopisy otevíral pouze v jeho přítomnosti. Váš první dopis jsem otevřel ve své kanceláři, jakmile jsem však list otevřel v přítomnosti pastora, zjistili jsme, že všechna písmena byla potřísněné inkoustem. Byla to ďáblova pomsta? Nemohl jsem uvěřit, že mi pošlete dopis v takovém stavu, zvláště když víte, že už nevidím velmi dobře. List jsme zpočátku nemohli přečíst, ale pak jsme na něj umístili krucifix a mohli tak alespoň částečně číst.
"

List ze 13. února 1913: "Uplynulo už dvaadvacet dní, co Ježíš dovolil ďáblům, aby si na mně ventilovali svůj hněv. Můj otče, tělo mám rozdrásané od bitev, které jsem v součastnosti dostával od našich nepřátel. Několikrát mi odtrhli i kus látky z košile, aby mě mohli zbít až do masa těla."

List otci Benedettovi, datovaný 18. března 1913: "Tito ďáblové mě neustále napadají, dokonce tak, že mě shodí z postele. Aby mě porazil, roztrhl mi dokonce košili! Ale víc mě nebudou strašit. Ježíš mě miluje, často mě zvedne a položí zpátky do postele."

Satan překročil všechny meze lži, když přišel za Pátrem Piem do zpovědnice, předstíraje, že je kajícník.

O tom více v článku zde - Kajícník bez lítosti.


Převzato z https://fra-pio.blogspot.com/, článek z 31. 5. 2017 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 26. 9. 2018)

otec Pio
" zarovnani="nastred" nahled="ne">

Sdílet

Související články:
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 09. 2018 | 2772 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://fra-pio.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1117 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (785 hl.)
 
Je to bláznovství (784 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (832 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1053 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (837 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (740 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6148
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace