Zajímavé...

Zpovědní zrcadlo pro rodiče

rodina, matka, otec, děvče, Public Domain CCO, www.pixabay.com Několik otázek k zamyšlení při zpytování svědomí....

Zpovědní zrcadlo pro rodiče


Vztah k dětem
- Nedíváš se na děti jen jako na břemeno?
- Nechceš mít více dětí, aby se nesnížila životní úroveň vaší rodiny?
- Nezakládáš si na své početné rodině?

Chybné zásady
- Jsi matkou, ale máš vůbec ponětí o tom, jak o dítě pečovat?
- Nedíváš se na dítě jako na panenku na hraní nebo jako na předmět své zábavy?
- Přemýšlíš někdy o výchovných problémemech?
- Myslíš, že stačí vychovávat děti tak, jak si byl sám vychováván?
- Jsi schopen dát svým dětem jasnou životní linii?
- Díváš se na výchovu jako na výlučnou úlohu otce, nebo se naopak domníváš, že jeho úloha ve výchově není důležitá?
- Uvědomuješ si, že ve výchově je hlavní osobní příklad?
- Nechceš stůj co stůj mít vzorné dítě, nebo si namlouváš, že tvé dítě je už takové, jaké bys je rád měl?
- Nevedeš své dítě k sobectví?
- Nevidí dítě toto sobectví na tobě?
- Nedáváš jim pohoršení?
- Neodpovídáš na jejich otázky vyhýbavě, protože sám jsi nejistý?
- Netrpíte jim, aby povolovaly všem svým choutkám?
- Ponecháváte jim vůbec nějakou iniciativu?

Ohled na stáří a volbu povolání dětí
- Nevychováváš své děti tak, že myslí jen sami na sebe?
- Neomezuješ je příliš tradičními zvyklostmi?
- Máš ohled na to, jaké si děti zvolily povolání, i když je to snad v rozporu s plány celé rodiny?
- Snažíš se už teď vyrovnat s tím, že se budeš muset postupně od nich odpoutat?
- Nejednáš s malým dítětem jako s nemluvnětem a s dospívajícím jako s dítětem, s mladým mužem jako s dospívajícím?
- Neovlivňuješ své dítě, které se chystá uzavřít sňatek při volbě budoucího partnera do té míry, že na něho děláš nátlak?
- Nestrhuješ dítě od povolání ke kněžství, řeholnímu stavu nebo ho naopak k tomu tlačíš?

Nedostatek kontroly
- Nedomníváš se, že hlavní povinností rodičů je zabezpečit děti do budoucna hmotně?
- Chceš je uchránit od životních těžkostí, a proto je na ně nepřipravuješ?
- Kontroluješ s kým se stýkají a co čtou?
- Bereš je s sebou do kina nebo je tam pouštíš samotné, aniž se staráš jaký film se hraje?
- Staráš se o jejich pohlavní poučení?
- Nepoučuješ je nesprávně?
- Vycházíš snad při výchově svých synů ze zásady, že se "mladí musí vybouřit"?
- Nejsi k dcerám nepřiměřeně přísný?

Chybné cesty při vyučování a výchově
- Nenutíte dítě do studia, pro které nemá nadání?
- Neděláte z dítěte bezohledného šplhouna?
- Nenutíte dítě, aby přepínalo své síly?
- Nezastáváte se dítěte proti učitelům?
- Zajdete za učitelem, když je to opravdu nutné?
- Nevytýkáš dítěti, když jednalo nezištně nebo velkomyslně?
- Napomínáš dítě, protože ti jde na nervy, nebo proto, že ti záleží na jeho výchově?
- Trestáš dítě, když něco rozbije, aniž by sis zjistil do jaké míry za to může?
- Křičíš na dítě, když nemáš, a naopak neozveš se, když bys měl?
- Nemáš sklon k "opičí lásce"?
- Nevychvaluješ při každé příležitosti vlastnosti svých dětí?
- Nechválíš je zbytečně?
- Necháváš je při tom, když si myslí, že jsou něco lepšího než ostatní?

Smysl pro utváření domova
- Vytváříte dětem útulný domov?
- Podnikáte dost pro jejich zábavu?
- Nezakazujete jim, aby si vodili domů své kamarády?
- Nenutíte je v jejich volném čase k činnosti, která neodpovídá jejich věku?
- Nepovažujete své děti za služebné?
- Pečujete o to, aby společné jídlo bylo chvilkou srdečnosti, klidu a radosti?
- Svěřujete své dítě komukoliv?
- Nedáváš jednomu dítěti přednost před druhým?
- Nevedeš dítě spíš k vnějším náboženským úkonům, místo, abys je vychovával k pravému náboženskému životu?

Vztah k dospělým dětem
- Nepočínáš si vůči svobodným dětem, které ještě bydlí v tvé domácnosti, jako tyran?
- Nepleteš se do záležitostí svého ženatého syna nebo provdané dcery?
- Nežárlíš na manžela svého dítěte nebo na vnuky?

hrající si děti-kluci, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 13. 07. 2017 | 1998 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (179 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (123 hl.)
 
Je to bláznovství (132 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (129 hl.)
 
Dost se o to zajímám (184 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (131 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (127 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1005
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace