Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Milujte své nepřátele (dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí), modlete se za ty, kteří vás pronásledují (a pomlouvají). Tak budete dětmi svého nebeského Otce, jenž velí svému slunci vycházeti na dobré i zlé a déšť sesílá na spravedlivé i nespravedlivé. (Mt 5,44–45)

Ukaz("text"); ?>