185.myšlenka z apoštolské exhortace - Amoris Laetitia

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 04. 07. 2018

Flickr, Catholic Church (England and Wales) (CC BY-NC-SA 2.0) Myšlenka z posynodální apoštolské exhortace o lásce v rodině - AMORIS LAETITIA - Radost z lásky
JEDNOU Z PŘÍČIN ZTROSKOTÁNÍ MANŽELSTVÍ JE PŘÍLIŠNÉ OČEKÁVÁNÍ OD MANŽELSKÉHO ŽIVOTA. JAKMILE SE STANE ZŘEJMÝM, ŽE SKUTEČNOST JE OMEZENĚJŠÍ A PROBLEMATIČTĚJŠÍ NEŽ SNĚNÍ, ŘEŠENÍM NENÍ UKVAPENÁ A NEZODPOVĚDNÁ MYŠLENKA NA ROZVOD, NÝBRŽ PŘIJETÍ MANŽELSTVÍ JAKOŽTO CESTY ZRÁNÍ, KDE JE KAŽDÝ Z MANŽELŮ BOŽÍM NÁSTROJEM RŮSTU DRUHÉHO. ZMĚNA, RŮST A ROZVOJ DOBRÉHO POTENCIÁLU, KTERÝ V SOBĚ KAŽDÝ MÁ, JE MOŽNÝ.