Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Altar of the Legion of Mary, CONCILIUM LEGIONIS MARIAE, CC BY-SA 3.0, en.wiki... ... prosíme Tě, vyžádej mi od Ježíše čisté, od všeho zlého odvrácené a všemu dobrému nakloněné srdce. Vždyť Bůh Ti dal dobrotivé, laskavé, milosrdné a Srdci Ježíšovu podobné Srdce, abys byla útočištěm hříšníků a těšitelkou zarmoucených i utlačovaných. ...

Ukaz("text"); ?>