Hesla k evangeliu 1. neděle postní B

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 17. 02. 2018

MISIE VRATĚNÍN 2017 Přinášíme zde hesla k evangeliu 1. neděle postní B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Pán na poušti dlouho byl,
satana tam odrazil.

V satanově pokušení
síla zhřešit ale není.

Mezi divou zvěří žil,
satanovi nesloužil.

Duch ho vedl do pustiny,
poslechl jak nikdo jiný.

Satan Pána pokoušel,
kdeco na něj vyzkoušel.

Andělé mu sloužili,
Boha v Kristu uctili.

Jan se dostal do vězení,
poražen on tím však není.

Když byl Křtitel uvězněn,
hlásá Ježíš pravdu všem.

Ježíš Jana následuje,
Boží slovo všem zvěstuje.

Čas se s Kristem naplnil,
teď abych se polepšil.

Obraťte se hlásá Pán,
velkou výzvu dává nám.

Evangelium Boží
naši radost množí.

V Evangelium věřte,
život změnit běžte.

Na poušti Pán ukazuje,
kde se forma dolaďuje.

Kristus v poušti zažil boj,
s ním se v pokušení spoj.

Když byl Křtitel v kriminále,
Ježíš hlásal slovo dále.

Na poušti Pán příklad dává,
že se v boji neprohrává.

My slyšíme zas:
Naplnil se čas.

Na poušti čas neztratil,
pro službu se posílil.

Ježíš všechno opouští
a postí se na poušti.

Sám Ježíš byl vyzkoušen
a od ďábla pokoušen.

Nabídka je lákavá,
přesto Ježíš vyhrává.

Když uvězněn Jan Křtitel je,
Ježíš jde do Galileje.

V Galilei Ježíš hlásá,
že pro všechny přišla spása.

Ježíš všude dobro množí,
vysvětluje skutky Boží.

Ježíš hlásá zas a zas:
„Lidé, naplnil se čas.“

Týká se to také nás:
Pozor, naplnil se čas!

Ke zlu už se nevracejte
a k Bohu se obracejte.

Obraťte se, život změňte,
šance Boží nepodceňte.

Čtyřicet dní v poušti žil,
na službu se připravil.

Aby Ježíš nabral sil,
čtyřicet dní v poušti žil.

V Galilei Ježíš hlásá,
v Evangeliu je spása.

Od Ducha byl na poušť veden,
od satana měl být sveden.
Ježíš všemu odolal,
do služby se lidem dal.

Po Janově uvěznění
hlásal času naplnění,
k obrácení vyzýval,
a nový čas zvěstoval.

Duchem svatým veden,
ďáblem měl být sveden,
na službu se připravil,
čtyřicet dní v poušti žil,
Ježíš Kristus člověk Bůh,
který splatil lidí dluh.
Ježíši na poušti andělé slouží
a satan zkoušením jej tam souží.

Když Jan je uvězněn, přichází Pán,
k obrácení každý jim je teď zván.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Příroda

Tříkrál Brno 2008Velehrad 2007Tři králové Brno 09Kard.znak