Hesla k evangeliu Popeleční středy

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 13. 02. 2018

Kající průvod Třebařov Přinášíme zde hesla k evangeliu Popeleční středy. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Když se postíš, pozor dej,
publicitu nehledej.

Dělej dobro v utajení,
Bůh to vidí, nad to není.

Konej dobro co nejvíce,
ale ať to neví levice.

Dobro, to se neztratí,
Otec nám vše odplatí.

Prokazuješ dobrodiní?
Nedělej to jako jiní.
Nechtěj slávu od lidí,
Bůh tvé skutky uvidí.

Nechtěj se moc ukazovat,
s dobrým skutkem líp se schovat.
Chtěj odměnu v nebesích,
zemská sláva je jen sníh.

Pokrytec chce uznání,
měl by mlčet, on žvaní.

Chceš být lidem na očích?
Pokrytcem jsi v skutcích svých.

Pokrytci, ti usilují,
ať je lidé oslavují.

Pokrytec je vzorem tvým?
Za to já Tě nechválím.

Konej dobro, jak se patří,
odměnu nám dá Bůh, bratři.

Copak vy to nevíte,
že se špatně postíte?
Jak pokrytec nemáš být,
ten chce lidskou slávu mít.
Bůh ten vidí, co je skryto,
po právu On odplatí to.

Postní doba šanci dává,
ať se koná zbožnost pravá.

A netvař se utrápeně,
dostal bys pak v nebi méně.

Dobro v skrytu dělat mám,
odmění je Pán Bůh sám.

Chlubení s tím nemá cenu,
přijdu totiž o odměnu.

Půst se ztrápeným ksichtíkem,
ten odměnila mi už zem.

Postíš-li se, radost máš,
od Boha vše dostáváš.

Dobře vidíš, že se postím,
proto tě dnes nepohostím.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.
2017 #2

RozcestníkNa běžkáchMis. hra - Hor. BojanoviceP. Adolf Kajprkoala HelenaNový Jeruzalém - květen