Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 09. 02. 2018

Dary Přinášíme zde hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Malomocný nesměl jít
tam, kde chodil zdravý lid.

Malomocný zariskoval,
když se k Pánu přibližoval.

Malomocný chudák byl,
pro svou nemoc živořil.

Chorý člověk není mocný,
tak se cítí malomocný.

Ježíš se ho nelekl,
i když před ním poklekl.

Pán Ježíš s ním soucítil,
na místě ho uzdravil.

Malomocný čistý je,
teď se z toho raduje.

Jen Pán může uzdravit,
jen On může zachránit.

U Ježíše pomoc našel,
dobře, že si k němu zašel.

Uzdravený vyžvanil,
jak ho Ježíš uzdravil.
Chyběla mu jedna ctnost,
neměl totiž poslušnost.

Nikomu to neříkej
a za knězem utíkej.

Malomocný mlčet měl,
místo toho vyprávěl.

Běž a knězi se ukaž,
mluvením to nepokaž.

Knězi ukaž uzdravení,
přines oběť očištění.

Přines oběť, že jsi zdravý,
jak zákon Mojžíše praví.

Malomocný šířil dál,
jak mu Ježíš zdraví dal.

A Ježíš mu přikázal,
by si rychlý odchod dal.

Neposlechl Ježíše,
že má zmizet, být tiše.

Malomocný mluvka byl,
Ježíš na to doplatil.

Ježíš chodil neveřejně,
lidé si ho našli stejně.

Davy za Ježíšem jdou,
senzaci si slibujou.

Za Ježíšem spěchali,
pokoje mu nedali.

Davy za ním spěchaly,
oddechnout mu nedaly.

Toto další zázrak byl,
který Ježíš učinil.

Poznávali v Ježíši,
že On je Pán Nejvyšší.

Přišel jeden malomocný,
věřil, že Ježíš je mocný.

Věřil: Jestli bude chtít,
tak mě může očistit.

Přednesl svou prosbu vroucí:
„Uzdrav mě od mých nemocí.“

Pán má soucit, neváhá,
prosícímu pomáhá.

Ježíš řekl: „Chci, buď čistý.“
A on je zdráv, hned to zjistí.

Pán dotykem uzdravuje,
trpící se zaraduje.

Nikomu nic neříkej,
obětí dík Bohu vzdej.

Jdi a jen knězi ukaž
tento nezvyklý úkaz.

On odešel, hned to šíří,
Ježíši tak činnost ztíží.

Horlivě to rozhlašuje,
že Pán Ježíš uzdravuje.

Do města Pán už nevchází,
přesto další zas přichází.

Ti, co o tom slyšeli,
jdou, aby ho viděli.

Ježíš malomocného uzdravil,
přikázal mu aby nemluvil,
on to však všude rozhlašoval,
a kázání mu znesnadňoval.

Uzdravený promluvil,
Ježíše tím ohrozil.

Ježíš může uzdravit,
stačí jenom chtít.

Ježíš může uzdravit,
stačí s vírou poprosit.

Když jsme hříchem malomocní,
poprosme o odpuštění.

Hříchem kdo jsme malomocní,
Ježíš nám dá uzdravení.

Bez pokory není,
možné uzdravení.

Ježíš spásu zvěstuje,
duši tělo uzdravuje.

Duše těla uzdravení,
bez Ježíše možné není.

Ježíš všech se ujímá,
každý z nás ho zajímá.

Nečistý hned čistý byl,
všem to ale vyzvonil.

Ježíši, chceš-li,
můžeš mě uzdravit.

Malomocenství s Ješíšem,
není zlé,
bez Ježíše je zoufalé.

Nečistá, nečistá,
to jsem já,
na milosti Ježíše závislá.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


březen 2014
Oľga Merkovičová2010 sobotaDPP 2011
Dyjáci 2014