Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 02. 02. 2018

Příroda Přinášíme zde hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Evangelium najdete ZDE.


Šimonova tchýně
přežívala bídně.

Ležela tam v horečce,
Ježíš pomohl lehce.

Za ruku tu ženu vzal
a zlou nemoc odehnal.

Horečka pryč ustoupila
a žena je obsloužila.

Dělal činy nezvyklé,
vyháněl i duchy zlé.

Brzy ráno za tmy vstal,
k modlitbě se odebral.

Když nemocné uzdravil,
šel, aby se sám modlil.

U dveří se lidé sešli,
své nemocné sem přinesli.

Ježíš přišel, aby kázal,
Boží lásku všem ukázal.

Galileí prochází
a pomáhá z nesnází.

Petrovu tchýni horečka tíží.
Ježíš ji uzdraví bez potíží.

I na opuštěném místě,
všichni, Pane, hledají tě.

K Ježíšovi přicházeli,
své nemocné přinášeli,
a on mnohé uzdravil,
od zlých duchů zachránil.

Aby mohl kázat dál,
mluvit duchům zakázal.

Časně ráno vyšel ven,
aby mohl být samoten<

a v klidu se pomodlit,
ve spojení s Otcem být.

Ježíš lidi uzdravuje,
jejich síly obnovuje.

Ježíš může uzdravit,
stačí jen za ruku vzít.

Pán nikoho nelituje,
radši ihned uzdravuje.

Ježíš nikdy neváhá,
v lidské nouzi pomáhá.

Ježíš tělo uzdravuje,
a i duši zachraňuje.

Ježíš i tebe miluje,
a od zlého zachraňuje.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Svatý PavelLenka a Radka


marcellomigliosi1956, CC0 Public Domain, pixabay.com


Odjíždějící busHrabání listí

advetni vence