Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.lifenews.sk, Vydáno dne: 18. 01. 2018

Kard. R. Burke, foto z res claritatis "Katolická církev se nepotřebuje nikomu omlouvat za svou nauku o sexuální morálce", řekl v nedávném interview kardinál Raymond Burke.

V rozhovoru pro týdeník O Clarin se Burke, jeden z dubia kardinálů a jeden z nejznámějších obránců pravé katolické víry ve světě, vyjádřil k papežovu tvrzení z června 2016, v němž papež říká, že Církev by se měla omluvit homosexuálům. Odsoudil potrat a počínání homosexuálů jako "naprosto nepřijatelné" a "proti přirozenosti, kterou v nás Bůh stvořil."

"Musím upřímně říci, že i přesto,
že jsem nečetl slova papeže,
nevidím důvod, proč by se Církev
měla omluvit za to,
že učí pravdu o sexu a sexualitě.
Letos mám 69 let,
celý život jsem prožil v Katolické církvi
a musím říct,
že nikdy jsem se nesetkal
s diskriminací lidí,
kteří trpěli homosexualitou.

Víme, že se zabýváme
nenormální situací.
Bůh nás totiž nestvořil tak,
abychom žili v sexuálním vztahu
s osobou stejného pohlaví.
Zde nejde o diskriminaci osob;
tady jde o potvrzení Kristovy pravdy,
pravdy naší víry.
"


"Během svého 42 let trvajícího kněžství jsem se setkával s kněžími, kteří se na setkáních s těmito lidmi chovali soucitně a chápali jejich utrpení."

Ani samotného Burkemu se nevyhnula situace, v níž pomáhal věřícímu katolíkovi, který bojoval, ba dokonce otevřeně odmítal učení Církve o sexuální morálce.

V roce 1995 Eric Hess nacpal své kříže a Bibli do krabice, položil ji v Burkeho kanceláři, přičemž se zřekl své katolické víry a začal homosexuální vztah. Burke byl tehdy biskupem v La Crosse, ve Wisconsinu. Hessovi tehdy řekl, že respektuje jeho rozhodnutí, ale že se bude modlit za jeho návrat k víře a bude vždy připraven přijmout ho zpět. O tři roky později se Hess vrátil k víře. Kardinál ještě stále měl u sebe mužovu krabici se všemi náboženskými předměty, které si v ní nechal, věříc, že Hess se jednou ke katolicismu vrátí.

"I když arcibiskupa Burkeho mnozí pomlouvají
pro jeho věrnost Bohu, Církvi a duším,
já dosvědčuji,
že on je pravým a skutečným pastýřem věřících
a Atanášem dneška.
Zůstal mým rádcem a přítelem
a vždy byl pro mě inspirací.
Ačkoli se mě můj
vlastní biologický otec zřekl,
arcibiskup Burke se stal
mým duchovním otcem,
který mi láskyplně zpřítomňoval
mého Nebeského Otce.
"

Některé skutky jsou
'absolutně nepřijatelné'


Kardinál Burke, bývalý prefekt Apoštolské signatury, vyjádřil hluboký zármutek nad "děsivým úpadkem křesťanské kultury" a nad vzmáhaním se "agresivního sekularismu" ve Spojených státech.

"Vyrůstal jsem v 50-tých letech, kdy byla americká společnost ještě převážně křesťanská, většinou sice protestantská, ale přece věrná křesťanské identitě", řekl Burke. "V těch dobách jsme také věděli o věcech, které jsou dnes již běžné - o potratech, o lidech dávajících najevo své homosexuální sklony, jejichž důstojnost, jako jednotlivců, jsme respektovali; ale formovali nás tak, že jsme jejich skutky považovali za naprosto nepřijatelné, za skutky proti přirozenosti, kterou do nás vložil Bůh."

"Agresivní sekularismus" rozsévá hrůzu po celém území USA, včetně každoročního zabíjení milionů nenarozených miminek, jakož i požadavky o "uznání svazku mezi dvěma osobami stejného pohlaví za manželství".

Burke popsal i "množství" útoků na náboženskou svobodu: "Vláda, která se stala mocným aktivním činitelem tohoto sekularismu, zakazuje Katolické církvi a katolíkům praktikovat v souvislosti s potraty svou víru podle svědomí. Církev má akceptovat to, co se pokládá za homosexuální "manželství".

Někteří rádcové papeže Benedikta
"mu dobře nesloužili"


Burke se vyjádřil i k tradiční latinské mši, ke vztahům Církve a Číny, jestli je nezbytné, aby papež tolik cestoval po světě, a k roli latiny v liturgii.

Během vyjednávání s čínskou vládou o dodržování práv Církve je nezbytné trvat na "integritě katolické nauky a praktikování katolické víry".

Kardinál Burke vyjádřil naději, že rezignace se nestane "běžnou praxí", protože odkdy papež Benedikt XVI. odstoupil, má "množství katolíků pocit, že je opustil jejich otec".

Během interview Burke papeže Benedikta opakovaně chválil, a nazýval ho "mimořádným učitelem víry" s "úžasným charismatem" a "s takovým písemným a mluveným projevem, že mu bez problémů rozuměl každý."

Rozsáhlé cestování není "součástí Petrovy služby jako takové", vyjádřil se Burke, ačkoli Jan Pavel II a Pavel VI cestovali hodně, "takže nezpůsobilost cestovat by neměla být nezbytným důvodem k ukončení pontifikátu. Někteří lidé, co pracovali pro papeže Benedikta, mu "nesloužily dobře", řekl Burke na konto otázky, zda odstoupený pontifik dobře spravoval Církev.

Možnost sloužit Tridentskou mši "je způsob, jak zůstat pevně ukotven v tradici, protože mše, kterou slavíme od roku 1962 je více či méně mší, která zůstala z dob papeže sv. Řehoře Velikého. Je důležité držet ji při životě a pěstovat tak silnější pouto s tradicí."

"Očividně se zvýšil zájem mladých katolíků
o jejich starodávné dědictví:
Dnes je mezi mladými lidmi
velký zájem o latinu.
Msgr. Daniel Gallagher,
který pracuje v latinské sekci státního sekretariátu
a který vede letní kurz latiny,
má vždy všechna místa obsazena.
Zájemců je mnohem více,
bohužel kapacitně to nestačí.
Latina je živým jazykem Církve,
ne mrtvým ",


poznamenal kardinál a dodal, že sledovat mši v latinském jazyce není problém, protože jsou dostupné misály, i příručky s mešním textem v latinském jazyce, který dokáže sledovat spolu s knězem každý věřící."

) "Mše svatá v latině pro mě nikdy nepředstavovala problém, ani když jsem byl malý chlapec. Chápal jsem, že tento jazyk je posvátným jazykem, který se vine jako zlatá nit staletími posvátné liturgie. Pamatuji si i na hosty, co nás doma navštěvovali a kteří se vrátili z ciziny, kde se mohli zúčastnit, díky jazyku, na téže mši jako my doma a rozuměli jí. A to je velmi důležitá věc."

Zdroj: www.lifesitenews.com, 3. 1. 2018

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

Pexels, Public Domain, pixabay.com