Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 05. 01. 2018

Přinášíme zde hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Za Janem jde mocnější,
Ježíš bude největší.

U Jordánu kázal Jan:
Za mnou přijde větší Pán.

U Jordánu kázal Jan:
Teď přichází pravý Pán.
Ježíš se za Janem vydal,
aby hříchy naše přijal.

Ježíš se nám vydal,
hříchy naše přijal.

Jan křtil vodou, Duchem Ježíš,
budeš spasen, když uvěříš.

Ježíš v Jordánu pokřtěný,
byl židům představený.

Poté, co se dal pokřtít,
začal Ježíš působit.

Ježíš po křtu v Jordáně,
začal kázat veřejně.

Ježíš z vody vystoupil,
v Trojici se propojil.

Z nebe se nám ozval hlas:
Přišel Syn můj mezi vás.

Otec Syna představil,
po té, co křest podstoupil.

Ježíšův křest v Jordánu
spustil světa záchranu.

Pokřtěn Janem v Jordánu,
spustil lidí záchranu.

Hned, jak z vody vystoupil,
hlas z nebe ho oslovil.

Židy křtil Jan k očištění,
Ježíše však k oslavení.

"Já křtím vodou," řekl Jan,
"za mnou kráčí větší Pán.
S námi bude žít,
Duchem Svatým křtít."

Ježíš vstoupil mezi nás
a z nebe se ozval hlas:
"Ty jsi můj Syn milovaný,
v Tobě já mám zalíbení.

Ježíš z vody vyšel
a hned z nebe slyšel:
Ty jsi můj Syn milovaný,
v tobě já mám zalíbení.

Jan naplno vyznával:
"Za mnou už jde větší Král."

Vodou jsem vás pouze křtil,
aby hřích Bůh odpustil.

Z hlasu každý pochopil:
V Synu si Bůh zalíbil.

A z nebe se ozval hlas:
Pravdu má znát každý z nás.

Jan moc nechtěl Krista křtít,
uklidnil ho - tak má být.

Krista pokřtil Křtitel Jan,
vyznal při tom: On je Pán.

Když se Ježíš pokřtít dal,
na sebe hřích světa vzal.

Když Pán Ježíš vystoupil,
na Janův křest zamířil.

Zastavení u Jana
byl začátek pro Pána.

Hlas z nebe nám upřesnil:
Ježíš milým Synem byl.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.marianky z Moravy v Jeníkově 2006Mše svatáVýroba amuletuZpěv před evangeliemTYNAF 08


TKS 2017Příprava těsta