Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie

Autor: P. Marek Dunda <marek [zavináč] fatym [tečka] com>, Téma: Hesla, Vydáno dne: 31. 12. 2017

07-2015 Přinášíme zde hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Jaké jméno chcete dát?
Ježíš se má jmenovat.

U Betléma čerpám stále
inspiraci k Boží chvále.

On má lásku bez hranic,
Bůh jde stále lidem vstříc.

Spasitel se narodil,
aby s lidmi život žil.

Dítě bylo obřezáno,
jméno Ježíš je mu dáno.

Ježíš na svět přichází
vytáhnout nás z nesnází.

Co pastýři viděli,
zapomenout nechtěli.

Pastýři v betlémské stáji,
Pánu světa píseň hrají.

Pastýři jsou první lid,
jež se přišel poklonit.
Ježíškovi zrozenému,
Bohu pro nás vtělenému.

V tom je moudrost pravá:
Bohu patří sláva.

Dítě v jeslích leželo,
na pastýře hledělo.

Lukáš, ten nám zachoval,
jak se Bůh člověkem stal.

Maria rozvažovala,
v srdci ovšem přemítala.

Též máš důvod k Boží chvále,
mysli na to v srdci stále.

Josef stal se oporou,
pro Marii, ženu svou.

Pastýři pak Boha chválili,
za vše, co v Betlémě prožili.

Anděl jemu jméno dal,
když Ježíšem jej nazval.

Zdálo se jim, že je syn
Josefův a Mariin.

Ať se chvála množí
On je dítě Boží.

Boží plány jsou krásné,
pro nás přímo úžasné.

K Ježíškovi chci přijít,
v jeslích se mu poklonit.

Ježíš přijal tělo z Panny,
nám lidem je k spáse daný.

Když se Slovo tělem stává,
Boží láska se nám dává.

Maria vše uchovávala,
v srdci o tom rozvažovala.

Jak Maria přemýšlej,
vše v svém srdci uchovej.

Pastýři se vrátili,
Pána Boha chválili.

Dítě bylo obřezáno,
tak jak v zákoně je psáno.

Spěch pastýřů k Betlému,
dává příklad každému.

Za Ježíškem spěchejme,
k pastýřům se přidejme.

Nalezli tam Marii,
Božské Dítě bylo s ní.

Dítě v jeslích položené,
pastýři je nalezené.

Pastýři hned zvěstovali,
co jim řekl anděl v dáli.

Když pastýři mluvili,
všichni se podivili.

Velký údiv vzbudili
pastýři, když svědčili.

U jesliček poklekám,
Bohu v srdci chválu vzdám.

Kdopak je to malé dítě?
Pán všech světů – vyznej hbitě!

Před Ježíškem vyznávám,
v něm přichází sám můj Pán.

Narodil se v chudobě,
aby měl blízko k tobě.

Pastýři to slyšeli,
do Betléma běželi.

Ježíš je Pán světa – náš,
v něm přichází Mesiáš.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


Nakresli tři krále 2014-2015Posvěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustynyčerven 2015
Divadlo ,,Plamínek" - hra ,,Klerika"