Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: FC, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Maria Simma byla rakouská mystička, kterou hojně navštěvovaly duše z očistce.

Jednou mi jistá ubohá duše řekla "Jdi a řekni mým dětem, že budu vysvobozena, když mi obětují 75 mší svatých během pracovních dní. V očistci jsem proto, že jsem je nenaučila, jakou hodnotu mají mše sv. v týdnu."

Ukaz("text"); ?>