Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com Je málo modliteb za kněze, protože panuje názor, že oni jsou uchráněni od každého pokušení a zbavení vášní. Kdepak! Aby nastoupila svatá radikální změna, aby se uskutečnilo jedno z největších zdokonalení těch, kteří jsou moji, mé Srdce hledá duše, které by se oddaly s horlivostí a zápalem bez únavy ve dne v noci modlitbě za moje kněze.

Ukaz("text"); ?>