Milosrdenství v Písmu svatém 18

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 18. 01. 2016

Co říká o milosrdenství Starý Zákon v knize Jozue?

Muži jí odpověděli: „Jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost.“ (Jozue 2.14)
Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte na živu mého otce i matku, mé bratry a sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí." Muži jí odpověděli: „Jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost.“ Potom je spustila po provaze z okna; její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách.