Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

V průběhu celého měsíce listopadu, kdy lidé více vzpomínají na své zemřelé a modlí se za ně, vám na těchto stránkách budeme také postupně uveřejňovat jména našich duchovních pastýřů - kněží, kteří se stali obětí druhé světové války.

I na ně prosím pamatujme ve svých modlitbách.


Ukaz("text"); ?>