Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.katyd.cz, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Na stránkách Katolického týdeníku č.24/2015 vyšel pěkný rozhovor o svátosti smíření. O její podstatě v něm o. Vojtěch říká: V prvé řadě je to velký dar Boží lásky, jedinečné setkání s tím, který nás miluje, který na nás čeká, aby se nás ujal, sňal z nás břemena našich hříchů a vrátil nám důstojnost Božích dětí a radost ze života. Dále hovoří o důležitosti přípravy, o tom, že se máme učit žít s vědomím, že nechceme zarmucovat Boha, škodit sobě ani druhým a s hříchem, který je zlo, si sami neporadíme.

Ukaz("text"); ?>