Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: Fermentum 1999, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Spasitel měl podle Božího slibu vzejít z rodu Davidova. A Davidův rod měl řadu pokolení. Mohlo se očekávat, že z každého tohoto pokolení vzejde Spasitel. Ale Hospodin si vybral nejen čas příhodný podle své vůle, ale vybral si také dívku příhodnou a čistou také podle své vůle a v pravý čas tato dívka počala. Byla jiná, než dívky, její vrstevnice? Byla jiná než dívky před ní a po ní v rodu Davidově?

Ukaz("text"); ?>