Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Přinášíme překlad rozhovoru Jana Schánělce s JCKV Rudolfem Habsbursko - Lotrinským, který vyšel v květnu v časopise Landeszeitung. Rozhovor byl pořízen při návštěvě arcivévody Rudolfa v ČR v dubnu tohoto roku.

Ukaz("text"); ?>