Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Život a smrt Karola Wojtyly
Celý Tvůj, Maria!
Svatý otec Jan Pavel II. - 264. nástupce svatého Petra, hlava 1,2 miliardy katolíků na celém světě, papež rekordér, putující pontifikát, biskup Říma, nejvyšší kněz, nositel moci klíčů, oznamovatel evangelia, modlící se mystik, ohnivý kazatel, kajícník, prosící o odpuštění, ikona utrpení, utěšitel trpících, hlasatel míru, milý společník, zázrak v historickém čase, nejlepší člověk, Jan Pavel Veliký.

Ukaz("text"); ?>