Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RT ... Přijmi milostivě pod svou ochranu i naši rodinu, která se Ti nyní s důvěrou obětuje a zasvěcuje. Chraň ji a posiluj ji neustále v bázni vůči Tobě. Zachovávej v ní obětavou lásku a domácí mír, aby se takto vždy více podobala svatému vzoru nazaretské Rodiny...

Ukaz("text"); ?>