Malý Jeníček a velký balvan

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: FC - Ďakujeme Bohu za život, Vydáno dne: 25. 11. 2013

Příroda Byl jednou jistý muž, který zaléval svou zahradu. Ve středu zahrady stál obrovský balvan. Muž zavolal svého syna a poprosil ho, aby balvan odvalil. Velmi dobře věděl, že žádá skutek, který daleko převyšuje síly malého chlapce.

https://www.facebook.com/DakujemeZaZivot?hc_location=streamMalý Jeník se opřel do balvanu, aby ho odkutálel, ale bez úspěchu. Balvan byl příliš těžký. A ve svém srdci si říkal:,, Jak je možné, že otec žádá ode mě něco, co je nad mé síly? "Pak se obrátil na svého otce a řekl. Otče, mně to nejde." Otec se zadíval na malého Jeníka a odpověděl mu:,, Jeníčku, na něco jsi zapomněl, zapomněl si na něco podstatného. Podívej se, jsem tady u tebe. Ale tys mě zapomněl požádat o pomoc. "

- Na naší cestě za Ježíšem nám často chybí právě tento prostý předpoklad. Zapomínáme na to nejzákladnější: prosit Boha o pomoc. Ježíš od nás žádá mnoho a těžkých věcí. A my se snažíme dělat vše pouze vlastními silami.

- Důvod neúspěchu je přitom velmi jednoduchý: snažíme se o to sami, vlastními silami. Neprosíme o pomoc Ducha Svatého, aby nám přišel a posílil nás v tom, co nám chybí. I k nám v této chvíli Pán Ježíš promlouvá: Zapomínáš na něco. Zapomněl jsi na moje slova, aby jsi byl otevřen pro Ducha Svatého, aby tě mohl obdařit silou, která ti chybí. Vím, že tu sílu potřebuješ. Bez ní nedokážeš nic.

Potřebujeme Ducha Svatého, abychom dovedli plnit to, co od nás žádá Pán Ježíš.

(z knížky Když Duch Svatý píše můj život)

Převzato z Facebooku, skupiny Ďakujeme Bohu za život

Příroda