Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Je nutné víru rozšiřovat do všech krajin a míst? Zamysleme se nad tím v dnešní myšlence, která je z vroučné konstituce Lumen gentium.

Ukaz("text"); ?>