Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Bible a my 2013 Dne 5. 2. byla další příprava na biřmování na téma svatá zpověd.

Ukaz("text"); ?>