Washington: Stát hodlá z oddacího listu odstranit výrazy nevěsta a ženich

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: res.claritatis.cz, Vydáno dne: 30. 12. 2012

LPP Slova „nevěsta“ a „ženich“ společně s výrazy „manžel“ a „manželka“ se ve státě Washington pravděpodobně stanou archaismy, protože tamější úředníci hodlají tyto pojmy odstranit z oddacích a rozvodových listů.

Tim Church, mluvčí ministerstva zdravotnictví státu Washington, řekl stanici Fox News, že tato slova budou pravděpodobně odstraněna ve prospěch genderově neutrálnějších výrazů.

Řekl také, že je nutné provést tyto změny kvůli zákonu o manželství osob stejného pohlaví, který vejde v platnost 6. prosince.

„Rychle postupujeme se změnou podoby našich oddacích listů, abychom zajistili, že budou vhodné pro každého, komu budou vystaveny,“ řekl stanici Fox News.

Slova „nevěsta“ a „ženich“ by mohla být nahrazena výrazy „manželský partner A“ a „manželský partner B“ nebo „osoba A“ a „osoba B“, řekl Church.

Ministerstvo provedlo průzkum veřejnosti, ale ministr zdravotnictví nakonec sám rozhodne, které termíny se budou používat.

„Lidé jsou prostě rádi, že si uvědomujeme, že je nutno tyto formuláře aktualizovat,“ řekl Church. Jedna žena vyjádřila obavy, že na formuláři nenajde vhodnou možnost, která by jí vyhovovala - a bude nucena zvolit možnost, která pro ni není ideální volbou.

„Chceme, aby náš formulář vyhovoval každému, kdo bude uzavírat manželství,“ dodal.

Peter Sprigg z organizace Family Research Council řekl, že ho nepřekvapuje, že termíny vztahující se k tradičnímu manželství budou ve státě Washington cenzurovány.

„Je to symbolické vyjádření toho, jak radikální změnu představuje legalizace manželství osob stejného pohlaví,“ řekl Sprigg stanici Fox News. „Je symbolické, že odstraňují celé pojetí svazku nevěsty a ženicha, manžela a manželky - alespoň v očích zákona.“

Sprigg navrhl, aby heterosexuální páry protestovaly proti tomuto novému pojetí tak, že prostě škrtnou nové výrazy a napíšou ty původní.

„Zajímalo by mě, zda by to stát přijal,“ řekl. „Pokud ne, znamenalo by to, že toto hnutí má v úmyslu být ještě více totalitní.“

Převzato z http://res.claritatis.cz, článek,vydaný 8. 12. 2012, naleznete zde.