Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Zdroj: www.sklenenykostel.net, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Ve velikonočním hymnu Přijď, Duchu Svatý se Duch oslovuje v první sloce jako „dárce darů přemnohých“ – a v páté sloce jej prosíme, aby nás ráčil „dary sedmi podělit“: v tom není rozpor: Duch Svatý je původcem nepřeberného množství darů, ale abychom je lépe pochopili, lépe je přijali a lépe jim porozuměli, shrnujeme je tradičně do sedmera skupin, sedmera jmenovitě uváděných darů; sedmým a posledním z nich je DAR BÁZNĚ BOŽÍ.
Bázeň Boží chápeme, a jistě správně, jako stav úcty vůči Bohu,

Ukaz("text"); ?>