Další příprava na biřmování bude 21. února 2012

Autor: Eliška Marie Ramachová <eliska.rama(at)seznam.cz>, Téma: Bylo, Vydáno dne: 14. 02. 2012

Dne 3. 2. 2012 byla další příprava na biřmování na Šumné. Tématem byly tři otázky: Proč Bůh stvořil svět? Jak máme odpovídat na to, že Bůh stvořil svět i nás? Proč Bůh dopouští zlo?

Na tyto otázky se může odpovědět všelijak, ale spravná odpověď je, že nás Bůh stvořil " Z LÁSKY ".

Další příprava na biřmování bude v úterý 21. února ve Štítarech po mši svaté!
A nezapomeňte úkol napsat historii o své víře!!!!