Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

V seminární práci z předmětu Základy pedagogiky s názvem Návrat z labyrintu světa aneb povznes se k Bohu se autorka zamýšlí nad cíli výchovy Jana Amose Komenského.

Ukaz("text"); ?>