Poselství Panny Marie, Královny míru, 25.září 2011

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.gospa.sk, Vydáno dne: 26. 09. 2011

V tomto poselství nás P. Maria vybízí ke svědectví, ke svědectví slovem i životem, abychom byli pro druhé povzbuzením...

"Drahé děti! Zvu vás, aby se tento čas stal pro vás všechny časem svědectví. Vy, kteří žijete v Boží lásce a zakusili jste jeho dary, dosvědčujte je svými slovy a životem, aby byly k radosti a povzbuzení druhým ve víře. Já jsem s vámi a neustále se přimlouvám před Bohem za vás všechny, aby vaše víra byla stále živá a radostná a v Boží lásce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. "

„Drahé deti! Pozývam vás, aby sa tento čas stal pre vás všetkých časom svedectva. Vy, ktorí žijete v Božej láske a zakúsili ste jeho dary, dosvedčujte ich svojimi slovami a životom, aby boli na radosť a povzbudenie druhým vo viere. Ja som s vami a neustále sa prihováram pred Bohom za vás všetkých, aby vaša viera bola stále živá a radostná a v Božej láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Převzato z http://www.gospa.sk/,