Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

V pátek 26. srpna procházeli poutníci buchlovskými vrchy. Byli vyzváni, aby přišli říci do mikrofonu své osobní zážitky a postřehy spojené s poutí, a tak se podělili o své zkušenosti. U mikrofonu se objevila paní Božena a vyprávěla o tom, že díky pouti se dostala k biřmování. Zde si můžete přečíst její svědectví, které se pokusíme volně převyprávět.

Ukaz("text"); ?>