Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Aleluja! Vstal Kristus! Vše, co jsme, co máme, chcem s láskou jenom jemu dát, všech skutků zlých se odříkáme, s ním chceme žít a umírat. On život je a vzkříšení, své věrné nebem odmění. Aleluja, aleluja, aleluja

Ukaz("text"); ?>